Редакція

Редакційна колегія

Наталія Юріївна ВОЛЯНЮК (Volianiuk N.), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Іван Васильович Данилюк (Danyliuk I.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Георгій Володимирович Ложкін (Lozhkin G.), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Ксенія Сергіївна Максименко (Maksymenko K.), Національна академія внутрішніх справ України, Київ, Україна

Ігор Іванович Приходько (Prykhodko I.), Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна

Татьяна Михайлівна Траверсе (Traverse T.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Татьяна Дмитрівна Перепелюк (Perepeliuk T.), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Умань, Україна

Наталя Дмитрівна Володарська (Volodarska N.), Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ, Україна

Любовь Віталіївна Помиткіна (Pomytkina L.), Нацiональний авiацiйний унiверситет, Київ, Україна

Наталья Едуардовна Мілорадова (Miloradova N.), Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна

Олена Бочарова (Bocharova О.), факультет Суспільних наук, Інститут Педагогіки Дошкольної і Початкової освіти, Респу́блика По́льша., Польща

Галина Борисівна Гандзілевська (Handzilevska H.), Національний університет "Острозька академія", Острог, Україна

Василь Васильович Стасюк (Stasuk V.), Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Київ, Україна

Олег Федорович Хміляр (Khmiliar О.), Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна