Клочков , В. (2023). ПІДТРИМАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В РАЙОНІ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ. Вісник Національного університету оборони України, 71(1), 85–93. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-71-1-85-93