Нікітіна, О., Резван , О., & Приходько, А. (2023). ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ СТАЛИ СВІДКОМ ВОЄННИХ ДІЙ . Вісник Національного університету оборони України, 75(5), 87–101. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-87-101