Нікітіна, О., О. Резван, і А. Приходько. 2023. «ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ СТАЛИ СВІДКОМ ВОЄННИХ ДІЙ». Вісник Національного університету оборони України 75 (5):87-101. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-87-101.