Нікітіна, О., Резван , О. і Приходько, А. (2023) «ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ СТАЛИ СВІДКОМ ВОЄННИХ ДІЙ », Вісник Національного університету оборони України, 75(5), с. 87–101. doi: 10.33099/2617-6858-2023-75-5-87-101.