Клочков , В. «ПІДТРИМАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В РАЙОНІ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ». Вісник Національного університету оборони України, т. 71, вип. 1, Березень 2023, с. 85-93, doi:10.33099/2617-6858-2023-71-1-85-93.