Вісник Національного університету оборони України http://visnyk.nuou.org.ua/ <p><strong>Збірник наукових праць "Вісник Національного університету оборони України"</strong></p> <p>ISSN 2617-6858 друк</p> <p>ISSN 2617-6866 он-лайн</p> <p>Ідентифікатор медіа – R30-01595 Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1214 від 31.10.2023 протокол № 25 </p> <p>Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886 збірник “Вісник Національного університету оборони України” включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» у галузі психологічні науки, спеціальність – 053</p> <p>Засновник та видавець: Національний університету оборони України <a href="https://nuou.org.ua/">https://nuou.org.ua/</a></p> <p>Виходить 6 разів на рік.</p> <p>«Вісник Національного університету оборони України» є науковим психологічним виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців України та за кордоном.</p> <p>Це науковий журнал з повністю відкритим доступом, що охоплює всі галузі психології, орієнтований на публікацію високоякісних статей про нові, оновлені, адаптовані або інноваційні методології та методи дослідження, аналітичні методи та дослідницьку практику по всьому спектру психологічних досліджень.</p> <p>Журнал прагне стати форумом для дослідників психології з усіх галузей психології та прагне пропонувати оригінальні та новаторські статті про методи дослідження, які просувають цю галузь.</p> <p>Цільова аудиторія матеріалів журналу – вчені, дослідники, студенти та практики в різних галузях психології, яким потрібен актуальний та інформативний контент про нові методи дослідження та дослідницьку практику.</p> uk-UA <p><img src="blob:http://visnyk.nuou.org.ua/83e3d496-bd1a-4133-88fc-cfe75b2884cf" /></p> vesniknuou@ukr.net (Вадим Богайчук) vesniknuou@ukr.net (Вадим Богайчук) Thu, 01 Feb 2024 13:40:20 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕСТУ «НЕЗВИЧАЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ» ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292714 <p><em>Стаття присвячена проблематиці дослідження психодіагностичних можливостей адаптованої методики «Незвичайне використання» Дж. Гілфорда з метою вивчення індивідуальних особливостей курсантів закладів освіти МВС України з специфічними умовами навчання і працівників поліції. Наразі не розроблено українськомовних варіантів цього тесту для правоохоронців, хоча його психодіагностичний потенціал досить вагомий і може використовуватися в процесі психологічного супроводу працівників сектору безпеки й оборони нашої держави. В</em><em> статті представлено теоретичні засади і структуру експериментального дослідження</em><em>. Авторами представлено українськомовний текст і ключі до тесту, розкрито методику його використання практичними психологами з метою дослідження показників креативності особистості. Також у статті наведені</em><em> основні психометричні характеристики цього тесту: критеріальну валідність, надійність (ретестову і паралельних форм), внутрішню узгодженість тощо, наведені </em><em>середньостатистичні тестові норми і дані щодо статистичного зв’язку креативності з успішністю навчання. Показано, що за результатами виконання даного тесту психологи можуть досліджувати творчий потенціал курсантів і поліцейських, прогнозувати успішність майбутньої професійної діяльності. В статті зазначено, що більшість курсантів, які характеризуються експертами як успішні, демонструють нормативні і підвищені показники креативності (кількість, гнучкість і оригінальність). Результати дослідження підтвердили значні психодіагностичні можливості адаптованого тесту «Незвичайне використання» і доцільність його використання у процесі психологічного супроводу діяльності поліцейських і навчання курсантів закладів вищої освіти МВС держави.</em></p> В.І. Барко, В.В. Барко, О. Федоренко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292714 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ ВІЙСЬКОВОЇ КАФЕДРИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/297159 <p><em>У статті представлено теоретичний аналіз поняття «життєстійкість», огляд сучасних емпіричних зарубіжних та вітчизняних розвідок життєстійкості. Емпірично досліджено життєстійкість з використанням повної версії тесту життєстійкості С. Мадді та короткої версії тесту життєстійкості (В.О. Олефір, М.А. Кузнєцов, А.В. Павлова). Розглянуто особливості життєстійкості та її параметрів у студентів військової кафедри. </em></p> Л. Березовська , В. Богайчук Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/297159 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296696 <p><em>У статті розглянуті результати дослідження особливостей професійної діяльності працівників сфери управління персоналом, на прикладі працівників ІТ – сфери. За результатами авторського опитування були з’ясовані особливості та сучасний стан розвитку сфери професій, що відносяться до класу соціономічних і пов’язані з підбором персоналу та формуванням професійних команд, зокрема в діяльності ІТ – індустрії. </em></p> <p><em>За результатами анкетування, контент-аналізу термінів і понять, психологічного аналізу діяльності різних категорій працівників сфери управління персоналом, визначені основні психологічні особливості діяльності даної категорії фахівців та запропоновано модель професіографічного аналізу їх діяльності. </em></p> М. Борисова Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296696 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291593 <p><em>У статті проведено теоретичний аналіз зв’язку організаційної культури з різними аспектами професійного благополуччя особистості. Визначено, що високі оцінки благополуччя працівників на робочому місці пов’язані з обнадійливим і позитивним середовищем, яке підкреслює соціальні зв’язки між співробітниками, сприяє саморозвитку працівників і розширює їх права і можливості, схвалює креативну поведінку, надає можливість дотримуватись своїх власних цінностей і переконань, а також відчувати свободу поведінки та відстоювати те, у важливість чого вони вірять, і характеризується низькою стресогенністю, тобто задовольняє потреби працівників у безпеці, приналежності, компетентності, автономії, повазі та досягненнях.</em></p> О. Войтенко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291593 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЕКСПАНСІЇ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ВИМІР ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296333 <p><em>У статті висвітлено становлення та сучасний стан особливостей інформаційно-психологічного супроводження російської експансії на різних її етапах та визначено основні напрями необхідних контрзаходів з боку об’єкта експансії.</em></p> Н. Іванова, О. Іванов Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296333 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПСИХОТЕРАПІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: НА ШЛЯХУ ДО КАНІСТЕРАПІЇ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/294399 <p><em>У статті викладено опис різних технік і прийомів психотерапевтичних інтервенцій, розглянуто принципи вибору тактики психотерапевтичного лікування. Зазначено особливості та описано основні методи психотерапії, що використовуються для лікування ПТСР. Наведено основні механізми терапевтичного ефекту. Розглянуто методологію та структуру терапевтичного процесу, принципи стадійності надання допомоги та подано опис різних етапів психотерапевтичного лікування з позицій перспективи використання каністерапії.</em></p> О. Кобець Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/294399 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292175 <p><em>У статті представлено </em><em>методику визначення індивідуального профілю поведінки військовослужбовця сержантського складу, розроблену фахівцями </em><em>Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України</em><em>.</em> <em>Результати апробації методики показали її високу діагностичну спроможність та валідність щодо оцінювання стилю керівництва та рівня розвиту поведінкових компонентів, необхідних для здійснення лідерсько-командних повноважень сержантським складом Збройних Сил України.</em></p> О. Кокун, Н. Лозінська , І. Пішко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292175 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ'Я МЕНЕДЖЕРІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ) http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292558 <p><em>Встановлено, що фізичний і психологічний компоненти особистості знаходяться у межах середніх величин, що свідчить про позитивні тенденції долання негативних зовнішніх впливів на професійне здоров’я обстежуваних, а також вказує на збереження ресурсного компоненту за рахунок духовної сфери. Визначено, що особистісний ресурс зумовлює непохитність в обранні свого шляху в умовах війни і завдяки самовладанню, саморегуляції обстежувані прагнуть до подолання труднощів і до особистісного та професійного зростання.</em></p> В. Корольчук, М. Корольчук, К. Кривда Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292558 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENT CONFLICT BEHAVIOUR http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296241 <p><strong><em>Вступ.</em></strong><em> У сучасному світі проблема конфліктів є актуальною на всіх рівнях людської взаємодії, включаючи шкільне середовище. У підлітковому віці формується особистість, що зумовлює особливу чутливість до емоційних проявів і взаємин з оточуючими. За даними наукових досліджень, саме у цьому періоді формуються певні моделі поведінки, які можуть бути наслідком емоційних порушень та конфліктів. У зв'язку з цим, дослідження психологічних особливостей конфліктної поведінки в учнів підліткового віку є надзвичайно важливим та актуальним завданням для сучасної психології. При цьому необхідно враховувати як індивідуальні особливості особистості, так і взаємодію з соціальним середовищем, що може вплинути на формування конфліктної поведінки у підлітків.</em></p> <p><strong><em>Теоретичне підґрунтя.</em></strong><em> Українські та світові науковці протягом багатьох десятиліть досліджували проблему конфліктності підлітків і внесли значний внесок у розвиток цієї галузі психології. Дослідники зосереджуються на різних аспектах цієї проблеми, включаючи особистісні особливості, психологічні чинники, соціальне середовище та емоційну сферу підлітків (А. Анцупов, С. Баклановський, А. Бобро, А. Гірник, Н. Гришина, А. Ішмуратов, В. Казаков, В. Котигоренко, Г. Ложкін, М. Пірен, В. Ребкало, С. Хаджирадєва, а також М. Альберт, Р. Дарендорф, М. Дойч, Л. Козер, К. Константіно, У Мастенбрук, К. Мерчент, М. Мескон, Ф. Хедоурі, Р. Дарендорфа, Л. Козера Е. Мейо, Т. Парсонса, А. Турена та ін.). Результати досліджень свідчать про важливість розуміння цих детермінант для ефективного управління конфліктами та попередження агресивної поведінки серед підлітків. Слід зауважити, що всі дослідники підходять до питання вивчення конфліктності з точки зору різних напрямків та підходів, що підкреслює відсутність остаточної та єдиної думки щодо даної проблематики.</em></p> <p><em>Сутність конфлікту неможливо пояснити одним науковим визначенням. </em><em>Поняття конфлікту тісно пов’язано із поняттям конфліктності. У сучасній літературі це поняття вживається у різних значеннях, використовується різними науками у різних контекстах. Зокрема, конфліктність у психологiї прийнято тлумачити як суто особистісну властивість, яка характерна для процесу спiлкування й взаємодiї між людьми. Конфліктність на рівні особистості розуміється як інтегративна її властивість, що є симптомокомплексом компонентів та виявляється у потребі пошуку конфліктних ситуацій.</em></p> <p><strong><em>Методи дослідження.</em></strong><em> З метою визначення особливостей прояву конфліктної поведінки підлітків використано методи теоретичного аналізу (теоретико-методологічний аналіз проблем конфліктної поведінки в учнів підліткового віку, узагальнення, систематизація теоретичних даних). Також застосовано емпіричні методи: методика «Оцінки рівня конфліктності» (за Н.В. Кіршевою), методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса, опитувальник рівня агресивності Басса-Дарки та методика дослідження емоційно-вольових якостей (Тейлор, Айзенк, Роонг, Роттер обробка Кондратьєвої).</em></p> <p><em>Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (використаний кореляційний аналіз за критерієм Пірсона). Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).</em></p> <p><strong><em>Результати дослідження.</em></strong><em> Отже</em><em>, </em><em>у ході дослідження особливостей конфліктів у підлітковому середовищі виявлено, що для учнів найбільш характерним є високий рівень конфліктності, більш типовими стратегіями реагування у конфлікті для них є змагання та уникнення, найменш розповсюдженою є стратегія співпраці. Слід зазначити, що підлітки чітко уявляють свою позицію в конфлікті. У ситуації конфлікту вони часто обирають уникнення чи агресію, зокрема це стосується старших підлітків. Це можна проінтерпретувати відсутністю у них досвіду конструктивного розв’язання конфліктів.</em></p> <p><em>У підлітків кожної з груп яскраво виражені показники імпульсивності та тривожності, зокрема, у старших підлітків. Особливу увагу слід звернути на показники шкал соціальної бажаності та догматизму, які досить інтенсивно проявляються у досліджуваних. Також спостерігаємо виражені показники вербальної агресії. Слід звернути на показники індексів ворожості та агресивності, які у більшій мірі знаходяться поза нормою з переважанням у групі досліджуваних старших підлітків. </em></p> <p><em>Подальші кроки було спрямовано на виявлення зв’язку між шкалами вищезгаданих показників, з метою перевірки гіпотези щодо наявності зв’язку конфліктної поведінки з емоційною сферою дітей підліткового віку.</em></p> <p><em>Наукова новизна та практичне значення результатів дослідження</em> <em>полягає у тому, що нами визначено методи дослідження конфліктної поведінки підлітків. Матеріали дослідження стануть в нагоді викладачам ЗВО у процесі підготовки практичних психологів, а також в процесі психодіагностичної, корекційно-розвивальної, консультативної, просвітницької, освітної діяльності та розробки різних спецкурсів.</em></p> <p><strong><em>Висновки. </em></strong><em>Після проведення емпіричної частини дослідження особливостей конфліктної поведінки у середовищі молодших та старших підлітків, нами були зроблені наступні висновки:</em></p> <p><em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; для учнів найбільш характерним є високий рівень конфліктності, більш типовими стратегіями реагування у конфлікті для них є змагання та уникнення, найменш розповсюдженою є стратегія співпраці. </em></p> <p><em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; у підлітків кожної з груп яскраво виражені показники імпульсивності та тривожності, зокрема, у старших підлітків. Особливу увагу слід звернути на показники шкал соціальної бажаності та догматизму, які досить інтенсивно проявляються у досліджуваних. Також виявлені виражені показники вербальної агресії. </em></p> <p><em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; проведений нами аналіз кореляцій між показниками методик дослідження дає можливість стверджувати про існування кореляційного зв’язку між конфліктністю підлітків та наступними показниками: стратегією змагання та стратегією співпраці; імпульсивністю та тривожністю; показниками соціальної бажаності та догматизму; показниками вербальної агресії, ворожості та агресивності.</em></p> <p><em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; отримані результати свідчать про те, що гіпотеза, про наявність зв’язку конфліктної поведінки з емоційною сферою дітей підліткового віку підтвердилася. Підлітки, які проявляють більшу емоційну нестійкість, тривожність і агресивність, можуть мати більш високий рівень конфліктності. Крім того, емоційність може впливати на стиль конфліктної поведінки. </em></p> <p><em>Отже, емоційна сфера та конфліктна поведінка підлітків взаємопов'язані, і їх розуміння є важливим для того, щоб розробити ефективні стратегії для управління конфліктами та покращення емоційного благополуччя підлітків, що і є перспективою нашого подальшого дослідження. </em></p> S. Kostiu, S. Almashi Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296241 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292918 <p><em>Розвиток військового лідерства у ЗСУ – це безперервний, ціннісно-орієнтований процес удосконалення професійної та особистісної компетентності (спроможності) військовослужбовця на всіх етапах його кар’єри. Військове лідерство є важливою умовою формування моральної готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням. </em></p> <p><em>Підвалинами формування і розвитку моральної готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням є якісна освіта, професійна підготовка та набуття практичного досвіду, ефективне управління та лідерство, що забезпечує всебічний розвиток і професійне зростання особистості військовослужбовців, сприяє підвищенню рівня відповідальності, соціальній активність, обізнаності щодо морально-етичних норм та стандартів поведінки, підтримує здатність до саморозвитку та спроможність сприяти розвитку підлеглого особового складу.</em></p> <p><em>За результатами проведеного дослідження окреслимо рекомендації щодо реалізації низки заходів, які доцільно впровадити в процес професійної підготовки військовослужбовців з метою підвищення моральної готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням.</em></p> Л. Кримець, С. Грилюк , О. Недвига, О. Саєнко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292918 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МОЛОДІ: ПСИХОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296690 <p><em>У статті проведений теоретичний аналіз проблеми психопрофілактики та корекції Інтернет-залежності у молодих людей. Запропоновано схему профілактики Інтернет-залежності. Описано рекомендацій щодо попередження та психопрофілактики залежності від соціальних мереж. Зазначено, що способи подолання Інтернет залежності повинні мати соціально-психологічний напрямок який скоректує недоліки поведінки залежної особистості. </em></p> А. Мгалоблішвілі Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296690 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296487 <p><em>У статті на за результатами аналізу уявлень респондентів сформульовано показники вимірювання ефективності формування екологічного мислення через еко-спільноти та його моніторингу в умовах професійної підготовки. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що утворення екологічних спільнот надає можливість заповнити дефіцит знань у царині охорони довкілля та підготувати здобувачів до вибору найменш ворожих щодо довкілля шляхів розв'язання власних проблем і задоволення власних потреб.</em></p> К. Олександренко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296487 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРИЗОВНИКІВ ДО СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296167 <p><em>У статті наведено результати дослідження психологічної та фізичної готовності призовників до служби у Збройних силах України. Запропоновано Модель психологічної готовності до військової служби юнаків призовного віку. За результатами психологічного &nbsp;дослідження та фізичного тестування можна констатувати, що при бажанні проходити службу у лавах ЗС України, у призовників недостатньо знань та навичок щодо дій в екстремальних ситуаціях.</em></p> І. Павелко, І. Бєловодов Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296167 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ОСОБЛИВОСТІ СНОВИДІНЬ ПАЦІЄНТІВ З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМ РОЗЛАДОМ В УМОВАХ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ В ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕНІ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296334 <p><em>У статті здійснено аналіз застосування якісного підходу до дослідження сновидінь пацієнтів психоневрологічного стаціонару з тривожно-депресивним розладом шляхом напівструктурованого інтерв’ю, з метою формування стратегії психотерапевтичного лікування. </em></p> І. Пелех, М. Гринишин Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296334 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ФАХІВЦІВ ІТ – КОМПАНІЙ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296393 <p><em>Проблема формування та підтримання професійного здоровʼя фахівців за останні десятиліття набула нового актуального значення практично для фахівців усіх видів професій, особливо це питання стрімко набирає значимої актуальності, для професій, що входять до складу найбільшого запиту у суспільстві, це фахівців права, психології, ІТ-компаній. Кожна із зазначених сфер професійної діяльності має свої особливості, специфіку, певні ризики розвитку деструктивних явищ, що можуть впливати на професійне здоровʼя фахівців. Саме тому визначення психологічних особливостей формування професійного здоровʼя фахівців, зокрема ІТ-сфери на наш погляд є актуальним і своєчасним. </em></p> Л. Перція Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/296393 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ МОРЯКІВ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291057 <p><em>Враховуючи специфіку професійної діяльності</em> <em>військових моряків у статті проведено аналіз їх психологічних особливостей. Проаналізовано вплив факторів, які негативно впливають на ефективність професійної діяльності військовослужбовців Військово-Морських Сил. На підставі розглянутих критеріїв придатності до професійної військової служби кандидатів на військову службу за контрактом у Військово-Морських Силах представлено перелік&nbsp; професійно важливих якостей військового моряка. </em></p> В. Стасюк, В. Дикун , А. Кириченко Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291057 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПРИРОДА ЯК РЕСУРС ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291183 <p><em>У статті визначено сутність поняття природа як ресурс відновлення в умовах воєнних дій та визначено прояви даного феномену в саморегуляції психічних станів. Розглянуто фази стресу, ознаки стресового напруження, ознаки гострого стресу, первинні і вторинні засоби допомоги при стресі, зовнішні та внутрішні ресурси особистості з огляду на використання природи як ресурсу відновлення, компоненти моделі </em><em>«BASIC Ph»</em> <em>відносно застосування засобів природи як ресурсу відновлення.</em></p> К. Трибулькевич Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291183 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ЛІДЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291572 <p><strong>Мета</strong> цього емпіричного дослідження – на основі уявлень курсантів щодо стилів управління особовим складом в умовах навчання у вищих військових навчальних закладах розглянути проблеми військового управління та переваги відмови від авторитарного стилю керівництва на користь лідерства.</p> <p><strong>Матеріали і методи</strong>. Це дослідження проведено в руслі психолінгвістики з використанням асоціативного експерименту. Як метод дослідження було використано рефлексивний тематичний аналіз, який проводився з використанням індуктивного кодування.</p> <p><strong>Результати і дискусії</strong>.</p> <p>Авторитарний стиль управління, який використовують командири молодшої ланки і який є вельми ефективним під час проведення бойових дій, оскільки він орієнтований на максимальну ефективність і дисципліну в колективі, що забезпечує своєчасне і точне виконання поставлених завдань, може виявитися неефективним у навчальному середовищі. Серйозними проблемами авторитарного керівництва у військовому навчальному середовищі є 1)&nbsp;розрив зв’язку між курсантами та процесом ухвалення рішень, який здійснює їхній молодший командир (старший солдат, сержант); 2)&nbsp;відхилення творчого потенціалу підлеглих і заперечення інновацій. Унаслідок цього курсанти можуть почуватися недооціненими і демотивованими. Зрештою, це може негативно вплинути на їхню успішність у навчанні та психологічне благополуччя.</p> <p>Стилями управління, що мотивують курсантів на успіх у навчанні, є трансформаційне лідерство та лідерство служіння. У разі орієнтації на трансформаційне лідерство, курсанти бачать у командирі людину, яка здатна вселити упевненість і надихнути на позитивні зміни тих, хто слідує за ним. Курсанти очікують від командира наставництва і навчання, підтримки і заохочення, допомоги в подоланні можливих перешкод і розвитку особистих якостей та професійних навичок. На думку курсантів, командир повинен прагнути сформувати культуру співпраці та постійного вдосконалення, коли кожен курсант отримує можливість мислити нестандартно, пропонувати нові рішення складних завдань, тим самим реалізовуючи свій справжній потенціал.</p> <p>У разі орієнтації на лідерство служіння, курсанти на перше місце ставлять зусилля командира по створенню такого середовища, в якому вони можуть розвиватися не лише як елементи військової машини, а як гармонійні особистості. Курсанти вважають, що зусилля командира мають бути спрямовані на створення середовища, що ґрунтується на довірі та товаристві, в якому співпраця та відкрите спілкування між членами команди є нормою, а також на надання можливостей для особистого та професійного розвитку підлеглих.</p> <p><strong>Висновки</strong>.</p> <p>Для створення такого освітнього середовища, яке б сприяло не лише підвищенню ефективності освіти, а й психологічному благополуччю курсантів, рекомендується розробити курси наставництва та коучингу для командирів молодшої ланки, під час проходження яких вони отримають додаткові навички й компетенції в царині керівництва та навичок спілкування. Також рекомендується проводити тренінг самоаналізу для командирів молодшої ланки, що є вкрай важливим для усвідомлення ними власної поведінки, реакцій та когнітивних процесів.</p> <p><strong>Ключові слова</strong>: лідерство; асоціативний експеримент; військова освіта; стиль управління.</p> Т Храбан, М. Храбан Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291572 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ МОЛОДІ ЯК ЧИННИКА ЇХНЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291255 <p><em>У статті підкреслюється значущість самореалізації для успішної соціальної адаптації молоді та роль психокорекційних і психолого-педагогічних методів компенсації низької соціальної самореалізації, включно зі спеціалізованим тренінгом емоційного інтелекту. Представлено результати аналізу взаємозв'язків між трьома видами самореалізації, особистісними характеристиками, професійним стажем та емоційним інтелектом молодих дорослих. В основу дослідження покладено ідею про те, що психологічний феномен самореалізації, поєднуючи у собі виражені мотиваційний і когнітивно-оцінний компоненти, багато у чому визначає адаптаційний ресурс особистості. Результати проведеного кореляційного, дисперсійного та регресійного аналізу отриманих даних загалом підтвердили гіпотези дослідження, особливо щодо відмінностей між категоріями респондентів, які працюють, і респондентів, що навчаються, а також щодо унікальної ролі чинника розуміння емоцій в оцінці рівня самореалізації.</em></p> О. Хуртенко, О. Кобець Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/291255 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292762 <p><em>У статті зроблено теоретичний аналіз понять екстремальна ситуація та командна взаємодія, розглядаються психологічні особливості командної роботи в даних умовах, відзначається важлива роль соціальної та групової підтримки у побудові психологічних технологій підвищення стресостійкості. Особлива увага приділена тому, що командна взаємодія це особливий тип взаємин, заснований на особистісному прийнятті один одного, взаємній повазі та визнанні, високому рівні мотивації, загальних групових цінностях і різнобічному діловому співробітництві, характерному для членів команди.</em></p> А. Черкаський Авторське право (c) 2024 Вісник Національного університету оборони України http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/292762 Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0200