Інформація про автора

Якимчук, І. П., Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • №4 (57) 2020 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ПРO IНДИВIДУAЛЬНO-ПCИXOЛOГIЧНУ OБУМOВЛEНICТЬ МEXAНIЗМIВ ПCИXOЛOГIЧНOГO ЗAXИCТУ У ПРOФECIЙНIЙ ДIЯЛЬНOCТI ПCИXOЛOГA OCВIТНЬOЇ УCТAНOВИ
    Анотація  PDF