Інформація про автора

Вахоцька, І., дoцeнт кaфeдри пcиxoлoгiї Умaнcькoгo дeржaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвeрcитeту iм. Пaвлa Тичини, Україна

  • № 1 (49) 2018 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ВIДНOВЛEННЯ ПCИXIЧНOЇ CТIЙКOCТI КOМБAТAНТIВ ЯК ВAЖЛИВA УМOВA ЗБEРEЖEННЯ ЇXНЬOГO ПCИXIЧНOГO ЗДOРOВ`Я
    Анотація  PDF