Інформація про автора

Якимчук, І., Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • №1 (54) 2020 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ
    Анотація  PDF