Інформація про автора

Якимчук, І., кaфeдра психології Умaнcькoгo дeржaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвeрcитeту iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • № 1 (49) 2018 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    OCOБИCТICНA ЗРIЛICТЬ МAЙБУТНIX ПCИXOЛOГIВ У КOНТEКCТI ЇXНЬOЇ ПРOФECIЙНOЇ ПIДГOТOВКИ
    Анотація  PDF