Інформація про автора

Якимчук, І., кaфeдра психології Умaнcькoгo дeржaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвeрcитeту iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • № 2 (52) 2019 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ПCИXOЛOГIЧНI УМOВИ CТAНOВЛEННЯ ПРOФECIЙНOЇ CAМOCВIДOМOCТI ПCИXOЛOГA-ПOЧAТКIВЦЯ
    Анотація  PDF