Інформація про автора

Якимчук, Б. А., Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • №4 (57) 2020 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    OCНOВНI ПEРEДУМOВИ РOЗВИТКУ КРEAТИВНOЇ CКЛAДOВOЇ ПРOФECIЙНOГO МИCЛEННЯ МAЙБУТНIX ПEДAГOГIВ
    Анотація  PDF