Інформація про автора

Якимчук, Б., Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • № 3 (53) 2019 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ФЕНОМЕНОЛОГІЯ COЦIAЛЬНOЇ КРEAТИВНOCТI OCOБИCТOCТI ЯК ТВOРЧOГO CУБ`ЄКТA ПEДAГOГIЧНOГO ПРOСТОРУ
    Анотація  PDF
  • №1 (54) 2020 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ПОТЕНЦІАЛ САМОАКТУАЛІЗАЦІІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ
    Анотація  PDF