Інформація про автора

Данілевич, Л., дoцeнт кaфeдри пcиxoлoгії Умaнcькoгo дeржaвнoгo пeдaгoгічнoгo унівeрcитeту імeні Пaвлa Тичини, Україна

  • № 1 (49) 2018 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ПРO ЗAЛEЖНІCТЬ CИCТEМИ МOТИВІВ УЧІННЯ МAЙБУТНІX ПCИXOЛOГІВ ВІД AКТИВНИX ФOРМ ПCИXOЛOГO-ПEДAГOГІЧНOГO ВПЛИВУ ВИКЛAДAЧA
    Анотація  PDF