Інформація про автора

Козак, О. Ю., Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • №4 (57) 2020 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ВИРOБНИЧA ПРAКТИКA ЯК ПCИXOЛOГIЧНИЙ IНCТРУМEНТ AДAПТAЦIЇ МAЙБУТНIX ПEДAГOГIВ ДO ПРOФECIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI
    Анотація  PDF