Інформація про автора

Хуртенко, О., Вiнницький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Миxaйлa Кoцюбинcькoгo, Україна

  • №1 (54) 2020 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ
    Анотація  PDF