Інформація про автора

Філатова, Т., Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • № 3 (53) 2019 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    OCOБЛИВOCТI I ЗAКOНOМIРНOCТI РOЗВИТКУ МOТИВAЦIЙНOЇ CФEРИ МAЙБУТНIX ПCИXOЛOГIВ В ПРOЦECI НAВЧAННЯ
    Анотація  PDF