Інформація про автора

Гичко, Ю., Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини, Україна

  • № 2 (52) 2019 - ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
    EМOЦIЙНA КOМПEТEНТНICТЬ OCOБИCТOCТI У ПCИXOЛOГIЧНOМУ ДИCКУРCI
    Анотація  PDF