Про журнал

«Вісник Національного університету оборони України» науковий рецензований журнал, який публікує рукописи українських та зарубіжних учених в галузі психології.

Мета журналу полягає у доведенні до широкого кола науковців та практиків в галузі психології  результатів наукових досліджень з різних розділів психології та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань.

 

Проблематика, що досліджується в наукових публікаціях, охоплює наступні напрямки:

перспективи розвитку військової психології;

проблеми протидії інформаційно-психологічним впливам в умовах війни;

експериментальні та прикладні дослідження у напряму формування психологічної готовності особистості до виконання бойових завдань;

експериментальні та прикладні дослідження в галузі подолання наслідків бойового стресу у учасників бойових дій;

перспективи розвитку психологічної допомоги постраждалим в ході бойових дій;

розробка методологічних основ, теорії і методик вивчення психологічних явищ;

особливості психіки людини на різних етапах її розвитку;

акмеологічна культура особистості як суб’єкта праці та спілкування;

психологічні проблеми управління навчально-виховним процесом

Але не обмежуються ними.

Редакція вітає рукописи, які повідомляють про результати досліджень на теми, які мають міжнародне значення в різних галузях психології, надає перевагу інноваційним матеріалам (емпіричним або теоретичним), які просувають галузь вперед і генерують нові знання та заохочує міждисциплінарні матеріали у сфері психології, які пов’язують теорію та практику.

Рукописи можуть включати широкий спектр методологій дослідження (якісні, кількісні та змішані методи).

 

Історія журналу

Засновано в 2006 році. Засновник видання – Національна академія оборони України, лютий 2006р.

У лютому 2006 року журнал почав виходити під назвою “Вісник Національної академії оборони України”.

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника КВ № 10971 від 13.02. 2006 р.

З липня 2010 року журнал виходить під назвою “Вісник Національного університету оборони України”.

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника КВ № 16922-5692 ПР від 15. 07. 2010 р.

Згідно постанови президії ВАК України від 14. 06. 2007 р. № 1-05/6 збірник “Вісник Національної академії оборони України” визнано фаховим виданням у галузі педагогічних та психологічних наук.

Згідно постанови президії ВАК України від 01. 07. 2010 р. № 1-05/5 збірник “Вісник Національного університету оборони України” визнано фаховим виданням у галузі психологічних наук, та постанови президії ВАК України від 16. 12. 2009 р. № 1-05/6 у галузі педагогічних наук.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604 “Вісник Національного університету оборони України” визнано фаховим виданням у галузі психологічних наук.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886 збірник “Вісник Національного університету оборони України” включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» у галузі психологічні науки, спеціальність – 053

Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1214 від 31.10.2023 протокол № 25  присвоєно ідентифікатор медіа – R30-01595

Індексується у: 

Crossref

Base

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=xlxTr4YAAAAJ&hl=uk&authuser=1

OpenAIRE

WorldCat

OUCI

Режим доступу до текстів: Відкритий доступ (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)