Інформація для авторів

Збірник наукових праць "Вісник Національного університету оборони України"

Журнал відкритий для всіх статей, що відображають результати оригінальних психологічних досліджень в яких обговорюються нові інноваційні програми або адаптації методологій та методів, а також для винятково теоретичних та оглядових статей, які поєднують поточні знання та намічають нові напрямки для майбутніх досліджень та пропонують огляди важливих методологічних питань та інновацій.

Статті можуть бути присвячені одній дисципліні психології, або стосуватися всієї області.

Авторам настійно рекомендується використовувати різні теоретичні та методологічні інструменти, розроблені у психології, щоб отримати нове розуміння шляхом інтеграції різних точок зору. 

Ми заохочуємо інтеграцію та адаптацію методів, методологій та аналітичних підходів з однієї галузі психології або галузі досліджень до іншої, а також адаптацію методів з інших дисциплін, що стосуються практики психологічних досліджень. http://visnyk.nuou.org.ua/editorialpolicy/plagiarism

Ми дотримуємося високих наукових стандартів, дотримуючись суворого процесу рецензування. Будь-яка заявка, що повідомляє про науково точні та цінні дослідження, буде розглядатися для публікації. http://visnyk.nuou.org.ua/editorialpolicy/publication

Всі представлені матеріали оцінюватимуться на основі їх наукової та методологічної обґрунтованості та надійності досліджень.

Як журнал з відкритим доступом всі статті будуть негайно та постійно доступні авторам та читачам для читання, завантаження, цитування та розповсюдження. http://visnyk.nuou.org.ua/editorialpolicy/basic

Один з наших керівних принципів – зробити процес публікації доступним для всіх, хто займається серйозною наукою, включаючи авторів-початківців, дослідників-початківців.

Відповідно до цих принципів Редакційна колегія прагне відображати нашу відданість різноманітності та інклюзивності.

Автор подає рукопис особисто на сайт збірника наукових праць "Вісник Національного університету оборони України". http://visnyk.nuou.org.ua/editorialpolicy/basic

Щоб подати рукопис, необхідно зареєструватися на сайті збірника наукових праць http://visnyk.nuou.org.ua/ у Open Journal Systems та пройти процес подання.

У коментарях до редактора Ви можете розмістити супровідний лист. Щоб пришвидшити процес рецензування, Ви можете надати список потенційних рецензентів (філія, адреса електронної пошти, ідентифікатор дослідника, ідентифікатор Scopus або ORCID). Автор і потенційний рецензент не повинні належати до однієї установи/дослідницької групи, і вони не повинні публікувати разом.

Рукопис має бути такої якості та такого змісту, щоб, на думку редакційної колегії, зацікавити міжнародну аудиторію.

e-mail: vesniknuou @ ukr.net