Політика щодо плагіату та дублікатів статей

Збірник наукових праць «Вісник Національного університету оборони України» приймає до розгляду та публікації тільки оригінальні рукописи досліджень, тобто матеріали, які не були опублікованими раніше і не подавалися для публікації в інші журнали та видання.
Редакційна колегія збірника наукових праць дотримується законодавства України у сфері підтримання академічної доброчесності (Закон України «Про освіту», стаття 42 «Академічна доброчесність»). Тому до розгляду в журналі не допускаються рукописи, що містять порушення академічної доброчесності. Відповідно до п. 4 статті 42 Закону України «Про освіту» порушенням академічної доброчесності є академічним плагіат та самоплагіат.
Академічний плагіат – це оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
Плагіат має місце, коли шматки тексту були скопійовані та вставлені без відповідного та однозначного посилання на першоджерело.
Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.
Дублююча публікація відбувається, коли автор повторно використовує суттєві частини своєї власної опублікованої роботи без надання відповідних посилань на неї. Це може варіюватися від публікації ідентичної статті в декількох журналах до «переробки тексту» та/або додавання невеликої кількості нових даних в раніше опубліковану статтю. Однак розміщення препринта на особистому веб-сайті автора, в інституціональному репозиторії або в архіві препринтів не розглядається як дублююча публікація.
З метою дотримання вимог до якості наукового видання редакцією здійснюється ряд заходів щодо уникнення плагіату серед публікованих матеріалів та для виявлення дублювання поданих матеріалів в інших виданнях, всі подані рукописи перевіряються спеціалізованим сервісом (Unicheck.com).
Програмне забезпечення Unicheck.com перевіряє вміст рукописів на основі великої бази даних періодичних видань, статей, інтернет-ресурсів. Будь-який випадок запозиченого тексту в статті додатково вивчається на предмет підозри на плагіат і самоплагіат відповідно до редакційної політики нашого видання.
Якщо буде виявлено більше 20% запозиченого тексту або виявлено будь-які форми плагіату (включаючи самоплагіат) рукопис повертається авторам з можливістю повторного надсилання після корегування.
Відсоток схожості рукопису, який розглядається, з опублікованим раніше матеріалом додатково перевіряється з урахуванням, що прийнятна межа схожості тексту з одного джерела становить не більше 5%. Якщо рівень подібності вище 5%, то рукопис повертається автору для перефразування тексту і додавання посилання на першоджерело скопійованого матеріалу.
Якщо редактори виявили плагіат, вони мають право офіційно чи самостійно зв’язатися з роботодавцем автора, міністерством освіти у відповідній країні або іншим регулюючим органом, щоб повідомити про випадок плагіату.
Доведені дублювання статті, плагіат або фальсифікація результатів є підставою для відхилення статті, з обов'язковим дотриманням рекомендацій COPE.
Опубліковані статті, в яких виявлено плагіат, після ретельного вивчення і схвалення головним редактором збірника наукових праць, вилучаються з веб-сайту збірника наукових праць.
Редакція збірника наукових праць засуджує практику маніпулювання цитуванням, також вважає неприйнятним самоцитування, крім випадків, коли посилання додають істотного значення до наукового змісту рукопису та мають наукову цінність.
Алгоритм дії редакції при підозри в неправдивому цитуванні або використання імені ученого в корисливих цілях відповідає COPE (див. тут)
Редакція збірника наукових праць очікує, що наші читачі, рецензенти й редактори повідомлять про будь-які підозри в плагіаті, зв'язавшись з нами за нашою електронною адресою: vesniknuou@ukr.net