Авторське повідомлення

Авторське повідомлення

Автори заявляють:

- про відсутність конфлікту інтересів (або чітко вказують на наявний конфлікт інтересів;

- про фінансування – вказуються номера та назви грантів, тем дослідження тощо, за рахунок яких фінансувалось дослідження), або вказується відсутність фінансування;

- про підтримку політики редакції щодо відкритого доступу та обміну даними які пов’язані з дослідженням;

- про використання штучного інтелекту (ШІ) при написанні статті та проведенні дослідження (у разі використання ШІ це повинно бути описано в розділі Методи дослідження і науково обґрунтовано);

- про визначення внеску авторів (за наявності) згідно системи CRediT (см. «Політика щодо авторства та співавторства»).

Приклад відображення авторського внеску: концептуалізація, X.X. та Я.Й.; методика, X.X.; програмне забезпечення, X.X.; перевірка, X.X., Y.Y. та З.З.; формальний аналіз, X.X.; розслідування, X.X.; ресурси, X.X.; курація даних, X.X.; письмово-оригінал підготовки чернетки, X.X.; написання-рецензування та редагування X.X.; візуалізація, X.X.; нагляд, X.X.; адміністрація проекту, X.X.; отримання фінансування, Y.Y

X.Y.  Імʼя та Прізвище 

- про подяки (за наявності) всім особам, які приймали будь-яку участь у дослідженні або підготовці рукопису статті, але не відповідають критеріям авторства.