Публікаційний збір

Збірника наукових праць «Вісник Національного університету оборони України» є журналом відкритого доступу, який безплатно поширюється через мережу Інтернет і дає можливість швидко ознайомити науковців усього світу із здобутками авторів. При цьому ні читачі, ні наукові бібліотеки не сплачують за доступ до друкованих чи онлайн-версій статей, а редакція не отримує доходів від їх розповсюдження.

У майбутньому, з метою покриття витрати на редагування, коректорську підготовку матеріалів, верстку збірника, типографські роботи, ведення сайту, вартість присвоєння статті коду DOI, розсилку примірників до бібліотек України, обчислення імпакт-фактору збірника в окремих міжнародних наукометричних базах, а також поштову пересилку 1 примірника збірника автору редакція збірника наукових праць «Вісник Національного університету оборони України», ймовірно, запровадить плату з авторів. Ця інформація обов’язково буде доведена до авторів.