Основні засади редакційної політики

Редакція збірника наукових праць «Вісник Національного університету оборони України» у своїй діяльності керується наступними транснаціональними принципами: виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics(COPE), Європейського кодексу поведінки щодо наукової доброчесності(European code of conduct for research integrity – revised edition 2023), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities;

 • постійно дотримується редакційної незалежності;
 • завжди надає пріоритетність комунікації, обговоренню і дискусіям;
 • усуває будь-які конфлікти інтересів відповідно до розроблених механізмів;
 • постійно заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність;
 • завжди задовольняє наукові потреби та інтереси Авторів і Читачів;
 • постійно працює над удосконаленням Збірника;
 • завжди забезпечує анонімність у системі взаємин «Автор – Рецензенти»;
 • постійно інформує Авторів про про перегляд внутрішніх правил академічного видавництва та стандартів подвійного «сліпого» рецензування;
 • завжди забезпечує свободу вираження думок Авторів рукописей;
 • постійно слідкує за дотриманням прав інтелектуальної власності;
 • постійно працює над розробкою механізмів розв’язання конфлікту інтересів;
 • при потребі завжди оперативно публікує виправлення, уточнення, спростування і вибачення;
 • завжди вбачає можливість здійснення апеляції.

Усі члени редакційної колегії гарантують авторам дотримання балансу між свободою висловлювання, з одного боку, та академічною доброчесністю – з іншого.

Політика відкритого доступу.

Збірник наукових праць «Вісник Національного університету оборони України» дотримується політики відкритого доступу.

Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі безкоштовну доступність у загальнодоступному Інтернеті, що дозволяє будь-якому користувачеві читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати або посилатися на повні тексти цих статей або використовувати їх у будь-яких інших законних цілях.

Всі статті розміщуються на веб-сторінці Збірника наукових праць безстроково і безкоштовно відразу після виходу випуску, а також поширюються через систему національних бібліотек і зберігаються в них на паперових носіях.

Усі публикації ліцензовані на умовах Creative Commons Attribution 4.0 International License

Політика щодо інтелектуальної власності.

Редакція збірника наукових праць уважно ставитися до питань, що стосуються інтелектуальної власності, і взаємодії з видавцем при урегулюванні випадків можливих порушень законів і угод про охорону інтелектуальної власності.

Редакція прагнучи до реалізації принципів найкращих практик (COPE), схвалених міжнародною науковою спільнотою, робіт наступне:

- застосовує інструменти виявлення плагіату у всіх рукописях що запропонованих до публікації;

- підтримує авторів, чиє авторське право було порушено, або тих, хто став жертвою плагіату;

- завжди готова до спільної роботи зі всіма учасниками видавничого процесу щодо захисту авторських прав і до переслідування порушників (наприклад, шляхом подання запитів для відкликання статей або видалення матеріалів з веб-сайтів), незалежно від того, чи пов'язаний цей випадок з порушенням авторських прав журналу.

Автори, які публікуються у цьому збірнику наукових праць, погоджуються з наступними умовами:

- автори залишають за собою право інтелектуальної власності своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

- автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика щодо авторства та співавторства.

Політика видання щодо авторства та співавторства забезпечує прозорість щодо того, хто зробив внесок у роботу та в якій якості, порядок дії щодо вимог авторства та співавторства, а також забезпечення процесів управління потенційними суперечками.

Автор(и) має відповідати всім чотирьом з таких критерії:

1.Значний внесок у концепцію дослідження, отримання, аналіз або інтерпретація даних для роботи.

2.Оформлення роботи або критичний її перегляд для важливого інтелектуального змісту.

3.Остаточне затвердження версії, яка буде опублікована.

4.Згода нести відповідальність за всі аспекти дослідження, гарантуючи, що питання, пов’язані з точністю або цілісністю будь-якої частини роботи, були належним чином досліджені та вирішені.

Інші особи, які зробили внесок у дослідження, повинні бути визнані, але не ідентифіковані як автори.

Редакційна колегія збірника наукових праць припускає, що всі автори згодні зі змістом статті, дали явну згоду на її публікацію та отримали згоду від відповідальних осіб в інституті/організації, де була виконана робота, до того, як стаття була подана на розгляд.

Для прозорості авторам пропонується подати заяву, яка визначає індивідуальний внесок кожного автора в дослідження та підготовку рукопису (концептуалізація, методологія, програмне забезпечення, перевірка, офіційний аналіз, дослідження, ресурси, зберігання даних, написання – оригінальний проект, написання – огляд та редагування, візуалізація, нагляд, адміністрування проекту, залучення фінансування).

Повідомлення про авторство мають бути відформатовані із зазначенням імен авторів та їхнього внеску.

Перевірка відповідності критерії авторства виконується редакції та експертами, які рецензують рукопис.

Автори повинні уважно розглянути список і порядок авторів та надати остаточний список авторів під час подання їх рукопису. Додавання, видалення або зміна імен авторів у списку авторства має здійснюватися лише до прийняття рукопису і лише за умови погодження головного редактора. Публікацію рукопису буде призупинено на час розгляду запиту редактором.

Для зміни автора(ів) відповідний автор повинен надіслати головному редактору:

 1. Причину зміни списку авторів.
 2. Письмове підтвердження (електронна пошта, лист) усіх авторів, що вони згодні зі зміною (доповненням, вилученням чи перекомпонуванням).

Якщо є запит на додавання чи видалення авторів, то автор, який додається чи видаляється, надає власне підтвердження.

Якщо рукопис вже опубліковано, будь-які запити, схвалені редактором, призведуть до виправлення.

Редакція, розглянувши причини зміни списку авторів, має право відмовити в задоволенні запиту.

Редакційна колегія збірника наукових праць заохочує співпрацю з колегами в місцях, де проводяться дослідження, і очікують їх включення в якості співавторів, якщо вони відповідають всім критеріям авторства, описаним вище.

Співавтори, які не відповідають усім критеріям авторства, повинні бути вказані в розділі «Подяки».

Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті, написаної декількома авторами, той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи і листується з членами редакції, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.

Редакція має право вилучити рукопис та вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушення політики щодо авторства до та після публікації рукопису статті. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, особу, що рекомендує, та організацію, де робота виконувалася.

Порядок дії щодо вимог авторства та співавторства, правил коректності отримання даних відповідає COPE (див. тут);

Внесок авторів.

Визначення внеску авторів – це ключовий аспект публікації статей, особливо в контексті наукових робіт. Внесок включає різноманітні елементи, такі як концептуалізація та дизайн, збір даних, аналіз та інтерпретація, написання та редакція, рецензування та редагування, а також забезпечення фінансування. Усі особи або установи, які брали участь у підготовці дослідження, повинні бути належним чином визнані у статті.

Редколегія дотримується принципів та рекомендацій COPE щодо авторства та внеску. Редакція збірника наукових праць використовує систему CRediT (Contributor Roles Taxonomy), щоб конкретизувати внесок кожного автора, тим самим уникнувши можливих суперечок щодо авторства.

Ролі авторів визначаються автором, відповідальним за комунікацію при поданні статті. З урахуванням різноманітності та складності дослідження, перелік ролей, виконаних учасниками, не є фіксованим, і автори можуть виконувати різні ролі в різних статтях. Деякі автори можуть виконувати кілька ролей під час дослідження та розробки статті.

Автори несуть відповідальність за підтвердження та визнання своїх призначених ролей. Конкретний внесок кожного автора слід деталізувати в розділі «Авторські внески» (Author Contributions).

Система CRediT забезпечує прозорість та належне визначення внесків у публікацію. Вона визначає ролі учасників таким чином:

 1. Концептуалізація: сприяння формулюванню ідеї дослідження, дизайну дослідження або гіпотези.
 2. Керування даними: збір, збирання та систематизація даних для дослідження.
 3. Формальний аналіз: проведення статистичного або обчислювального аналізу даних.
 4. Придбання фінансування: Придбання фінансової підтримки або ресурсів для дослідження.
 5. Дослідження: безпосередня участь у дослідницькому процесі, проведення експериментів, спостережень або збір даних.
 6. Методологія: Внесок у розробку методології дослідження, протоколів або процедур.
 7. Адміністрування проекту: нагляд та управління дослідницьким проектом, включаючи складання бюджету, координацію та організацію.
 8. Ресурси: Надання необхідних матеріалів, інструментів або програмного забезпечення для дослідження.
 9. Програмне забезпечення: розробка або написання комп’ютерних програм, програмного забезпечення або кодів, які використовуються в дослідницькому дослідженні.
 10. Нагляд: Надання вказівок, наставництва та контролю протягом усього процесу дослідження.
 11. Перевірка: Перевірка точності, цілісності та достовірності результатів дослідження.
 12. Візуалізація: створення візуальних представлень даних, таких як діаграми, графіки або зображення.
 13. Написання – оригінальна чернетка: Написання – оригінальна чернетка: сприяння початковому написанню рукопису, включаючи написання розділів або написання окремих частин.
 14. Написання – рецензування та редагування: Написання – рецензування та редагування: рецензування, редагування та надання критичного відгуку щодо рукопису.

 

 1. Conceptualisation: Contributing to the formulation of the research idea, study design, or hypothesis.
 2. Data curation: Collecting, assembling, and organizing data for the research.
 3. Formal analysis: Conducting statistical or computational analysis of the data.
 4. Funding acquisition: Acquiring financial support or resources for the research study.
 5. Investigation: Being directly involved in the research process, carrying out experiments, observations, or data collection.
 6. Methodology: Contributing to the development of the study methodology, protocols, or procedures.
 7. Project administration: Overseeing and managing the research project, including budgeting, coordination, and organization.
 8. Resources: Providing necessary materials, tools, or software for the research study.
 9. Software: Developing or writing computer programs, software, or codes used in the research study.
 10. Supervision: Providing guidance, mentorship, and supervision throughout the research process.
 11. Validation: Verifying the accuracy, integrity, and validity of the research findings.
 12. Visualisation: Creating visual representations of the data, such as charts, graphs, or images.
 13. Writing – original draft: Writing – original draft: Contributing to the initial writing of the manuscript, including drafting sections or writing specific parts.
 14. Writing – review & editing: Writing – review and editing: Reviewing, editing, and providing critical feedback on the manuscript.

Приклад відображення авторського внеску:

концептуалізація, X.X. та Я.Й.; методика, X.X.; програмне забезпечення, X.X.; перевірка, X.X., Y.Y. та З.З.; формальний аналіз, X.X.; розслідування, X.X.; ресурси, X.X.; курація даних, X.X.; письмово-оригінал підготовки чернетки, X.X.; написання-рецензування та редагування X.X.; візуалізація, X.X.; нагляд, X.X.; адміністрація проекту, X.X.; отримання фінансування, Y.Y

 • Y.  Імʼя та Прізвище 

У розділі «Подяки» автори повинен вказати перелік всіх осіб або установ, які внесли свій внесок у підготовку статті. Всі особи, зазначені в розділі «Подяки» (Acknowledgments), повинні надати свою згоду. У деяких випадках редактор може запитати письмову згоду від автора, за комунікацію.

Зміни в авторстві або в авторському внеску.

У випадку внесення змін в авторство та/або внесок після початкового подання, обов’язково потрібно отримати згоду всіх авторів. Це стосується додавання, видалення, змін порядку авторів чи модифікацій у розподілі внесків. Повноцінне пояснення будь-яких змін повинно бути передано Головному редактору. У випадках непорозумінь між авторами, Журнал дотримується принципів, визначених COPE. Головному редактор може звертатися до будь-якого з авторів чи учасників, щоб підтвердити їхню згоду на будь-які запропоновані зміни.

Політика щодо обміну даними та відтворюваності.

Після публікації автори можуть вільно ділитися своїми напрацюваннями, зокрема на сторонніх репозитаріях, з обов’язковим зазначенням того факту, що статтю вперше було опубліковано в збірнику наукових праць «Вісник Національного університету оборони України».

Співпраця з читачами:

- редакція забезпечує належне інформування читачів та розсилку щойно опублікованого контенту;

- гарантує, що всі опубліковані наукові матеріали були відрецензовані кваліфікованими експертами;

- доступ до публікацій нашого Збірника - безкоштовний.

При цитуванні джерела електронне покликання з коректними бібліографічними даними є обов'язковим;

Політика збірника наукових праць дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) препринтів рукопису до публікації, та готової статті після публікації, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Редакція збірника наукових праць, відповідно до принципів COPE, в політиці обміну даними заохочує розміщення саме додаткових даних до дослідження, що не були включені до тексту статті (наприклад, попередні розрахунки, статистичні дані, дані, зібрані для проведення дослідження тощо) в репозиторіях, але не зобов'язує, але рекомендує збереження конфіденційності.

Автори, при подачі рукописи в редакцію повинні вказувати при наявності варіанти отримання додаткових даних: посилання на репозиторій, в якому розміщенні дані; вказують, що дані можуть бути надані за запитом; вказують, що дані не можуть бути надані з певної причини (конкретизуючи цю причину), або вказують, що даних, пов'язаних з дослідженням не існує.

Політика щодо обговорень після публікації.

Редакції заохочує та сподівається на академічні дебати та конструктивну критику в обговореннях після публікації наукових статей. Під час обговорень може бути виявлено недоліки вже опублікованих статей, серед яких можуть трапитися суттєві та несуттєві помилки, не виявлені або такі, що не могли бути виявленими під час редакційного процесу.

Водночас редакція заохочує авторів і читачів до активної постпублікаційної комунікації, конструктивної дискусії щодо результатів опублікованих досліджень, виявлення перспектив його застосування або висловлення сумнівів щодо аргументації чи значення статті для розвитку науки.

Під час обговорення статей (публікації відкритих думок, статей на форумі, виправлень, критичних коментарів до опублікованої статті та відповідей автора на критику тощо) жоден коментар не може містити особистих образ будь-кого з авторів або редакторів, рецензентів, дискримінаційних  зауважень, суб’єктивного оцінювання та/або характеристики роботи видання. 

Політика щодо конфлікту інтересів.

Редакційна колегія зобов’язується приймати відповідні заходи у разі виникнення конфліктних ситуацій і претензій, що стосуються рукописів або опублікованих матеріалів.

Редакція збірника наукових праць може вирішувати питання щодо претензій або сумнівів відносно неправомірних дій, що стосуються досліджень або публікацій, висунутих учасниками видавничого процесу (читачами, рецензентами або іншими особами). Крім того, видавництво залишає за собою право інформувати читачів про вирішення конфліктних ситуацій.

Редактори, наукові консультанти зобов’язуються брати самовідвід від розгляду рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями, іншими організаціями, пов’язаними з рукописом.

Всі експерти зобов'язані заявити про можливі конфлікти інтересів на початку процесу оцінки. Якщо рецензент помічає, що він чи вона може мати будь-який матеріальний, фінансовий або будь-який інший конфлікт інтересів стосовно рукопису, що розглядається, він або вона зобов'язаний оголосити про це, якщо необхідно, вимагати виключення з процесу подальшої оцінки. Потенційні конфлікти інтересів експерта оголошуються в оглядовому звіті та подаються редактору (робота в одній установі, співпраця в публікаціях, особистий конфлікт чи близькі особисті стосунки, фінансовий інтерес тощо).

Автори повинні розкривати будь-які фінансові чи особисті інтереси, які прямо чи опосередковано пов’язані зі статтею, поданою для публікації. Приклади потенційних конкуруючих інтересів включають працевлаштування, консультації, володіння акціями, гонорари, оплачені свідчення експертів, заявки/реєстрації на патенти, гранти чи інше фінансування.

Конфлікт інтересів повинен вирішуватися відповідно до норм COPE. У таких ситуаціях редактор повинен знайти подібний випадок серед тих, що описані на офіційному сайті COPE, і діяти відповідно.

Порядок дії щодо конфлікту інтересів автора / співавтора відповідає COPE

(див. тут);

Неопубліковані матеріали не повинні використовуватися у будь-яких дослідженнях редактора, експертів або інших осіб без письмового погодження авторів.

Політика щодо виправлень і відкликань.

Редакція збірника наукових праць відповідальна за інформування міжнародних баз даних та Інтернет-бібліотек у разі відкликання. Однак редактор не може нести відповідальність за час оновлення відповідних баз даних і бібліотек.

У будь-який момент часу автори вже опублікованих статей мають право вимагати відкликання, опублікувати вибачення, роз'яснення та/або виправлення. У разі підтримання головним редактором цих намірів авторів, редактори також можуть вимагати додаткових пояснень перед публікацією такої інформації.

Редакція збірника наукових праць розглядають спростування, виправлення до наукової статті та відкликання статті відповідно до рекомендацій COPE щодо відкликання.

Редакція дотримується загальноприйнятих правил та рекомендацій Elsevier щодо виправлень несуттєвих й істотних помилок в опублікованих матеріалах. Більш істотні виправлення будуть зроблені тільки відповідно до рекомендацій COPE.

Можливість відкликання опублікованої статті розглядається, якщо:

- наукова стаття містить серйозні недоліки і є чіткі докази того, що результати ненадійні або в результаті серйозної помилки (прорахунок або експериментальна помилка), або в результаті фальсифікації (даних, маніпуляції із зображеннями) і на їх висновки чи підсумки не можна покладатися;

- це плагіат;

- результати раніше публікувалися в іншому місці без належного цитування, дозволу на перевидання або обґрунтування (випадки повторної публікації);

- наукова стаття містить матеріали або дані без дозволу на використання;

- авторські права були порушені або є інша серйозна юридична проблема (наклеп, конфіденційність);

- доведено використання неетичного дослідження;

- наукова стаття була опублікована на підставі фальсифікованого процесу рецензування;

- автор(и) не розкрив наявний конфлікт інтересів, який міг би вплинути на інтерпретацію наукової роботи або рекомендації редакторів і рецензентів.

Внесення несуттєвих змін. Допустимі та несуттєві помилки в опублікованій статті, які не впливають на її зміст або наукову цілісність дослідження (наприклад, друкарські помилки, непрацюючі покликання, неправильні номери сторінок у заголовках статей тощо), можна виправити шляхом публікації змін.

Це відбувається шляхом заміни оригінального PDF-файлу на виправлений разом із повідомленням про виправлення з детальним описом помилок і змін, внесених у вихідний PDF-файл.

Виправлення істотних помилок. Виправлення публікують у разі, коли вже після публікації статті виявляють істотні помилки, які суттєво впливають на дослідницьку цілісність та зміст статті.

Основні причини публікації виправлень – це зміна авторства, ненавмисні помилки в результатах досліджень, помилки в маркуванні таблиць і малюнків тощо.

Виправлення публікують окремою публікацією та реєструють у власному DOI.

Рішення про публікацію помилок або виправлень приймає головний редактор після обговорення з авторами та відповідальним редактором.

Відкликання опублікованої наукової статті відбувається після ретельного вивчення проблеми і схвалення головним редактором, стаття відкликається з опублікуванням повідомлення про відкликання в номері збірника наукових праць, а також у всіх онлайн-версіях журналу. Повідомлення про відкликання публікується у вільному доступі якомога швидше, щоб мінімізувати її шкідливий вплив, із зазначенням причини та всіх метаданих статті.

Редакція вважає відкликання статті недоцільним у разі:

- автор повідомив про конфлікт інтересів у редакцію вже після публікації, але, за нашим рішенням, конфлікт інтересів не вплинув на інтерпретацію, рекомендації або висновки статті.

- авторство заперечується, але немає підстав сумніватися в достовірності результатів;

- виправлення помилки в статті може в достатній мірі усунути проблему й основні результати роботи при цьому залишаються надійними, а висновки – результативними;

- на підтримку спростування немає переконливих доказів.

Для процедури відкликання ми використовуємо EASE Retraction Form.

Відкликання має відбутися після того, як головний редактор збірника наукових праць ретельно розгляне звернення, що надійшли від редактора(ів), автора(ів) або читача(ів). (Детальніше про порядок розгляду звернень див. у пункті «Політика видання щодо розгляду скарг та апеляції»

Політика щодо порядку розгляду у неналежній поведінці в дослідженні.

Редакція збірника наукових праць серйозно ставитися до звинувачень у неправомірній поведінці до та після публікації. Політика запобігання маніпуляцій та розгляду звинувачення у неналежній поведінці в дослідженні відповідає протоколу COPE.

Дії у випадку виникнення підозр у недобросовісній поведінці

Редактори приймають заходи, якщо є підозра про наявність недобросовісної поведінки або дізнаються про пред'явлення обвинувачення у недобросовісній поведінці. Цей обов'язок поширюється як на опубліковані, так і на неопубліковані матеріали.

Редактори звертаються до роз'яснення к авторам таких рукописей. При отриманні незадовільної відповіді вони повинні звернутися до їх роботодавця або відповідної організації (можливо, регулюючому органу) з проханням провести розслідування.

Редактори не відмовляють в публікації рукописи при виникненні підозр у можливості недобросовісної поведінки, але обов'язково реагують на такі ситуації.

По можливості, редактори слідують процедурам COPE (див. тут).

Відповідальність за можливу маніпуляцію даними несе автор (и) рукописи.

Редактори вживають усіх необхідних заходів для забезпечення належного проведення розслідування та якщо цього зробити не вдається, роблять все можливе для вирішення проблеми.

Політика щодо рекламної діяльності.

Цей збірник наукових праць утримується від будь-якої рекламної діяльності як такої та зосереджується на видавничій діяльності. Реклама може бути опублікована у виняткових випадках. Опублікована реклама може бути безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями, вищою освітою і тематикою науково-практичних конференцій.

Політика архівування.

Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей Збірника представлено на офіційному сайті Збірника наукових праць у розділі Архіви http://visnyk.nuou.org.ua/issue/archive .