Редакційний штат

Головний редактор

Василь Ілліч Осьодло (Osodlo V.), Національний університет оборони України, Київ, Ukraine

Редактор

Вадим Жоржевич Богайчук (Bogaichuk V.), Національний університет оборони України, Київ, Ukraine

Відповідальний секретар

Вадим Жоржевич Богайчук (Bogaichuk V.), Національного університету оборони України, Київ, Ukraine

Редакційна колегія

Наталія Юріївна ВОЛЯНЮК (Volianiuk N.), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Ukraine

Іван Васильович Данилюк (Danyliuk I.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Ukraine

Георгій Володимирович Ложкін (Lozhkin G.), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Ukraine

Ксенія Сергіївна Максименко (Maksymenko K.), Національна академія внутрішніх справ України, Київ, Ukraine

Ігор Іванович Приходько (Prykhodko I.), Національна академія Національної гвардії України, Харків, Ukraine

Татьяна Михайлівна Траверсе (Traverse T.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Ukraine

Татьяна Дмитрівна Перепелюк (Perepeliuk T.), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Умань, Ukraine

Наталя Дмитрівна Володарська (Volodarska N.), Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ, Ukraine

Любовь Віталіївна Помиткіна (Pomytkina L.), Нацiональний авiацiйний унiверситет, Київ, Ukraine

Наталья Едуардовна Мілорадова (Miloradova N.), Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Ukraine

Олена Бочарова (Bocharova О.), факультет Суспільних наук, Інститут Педагогіки Дошкольної і Початкової освіти, Респу́блика По́льша., Poland

Галина Борисівна Гандзілевська (Handzilevska H.), Національний університет "Острозька академія", Острог, Ukraine

Василь Васильович Стасюк (Stasuk V.), Національний університет оборони України, Київ, Ukraine

Олег Федорович Хміляр (Khmiliar О.), Національний університет оборони України, Київ, Ukraine

Микола Володимирович ФОМИЧ (Fomych М.), Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Черкаси, Ukraine