Редакційний штат

Головний редактор

Василь Стасюк (V. Stasuk), доктор психологічних наук, професор, Національний університет оборони України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7943-8456

Відповідальний секретар

Вадим Богайчук (V. Bogaichuk), кандидат політичних наук, доцент, Національний університет оборони України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-4977-5870

 

Редакційна колегія

Василь Осьодло, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Національний університет оборони України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2893-4721

Олег Хміляр, доктор психологічних наук, професор, Національний університет оборони України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2693-1906

Інгріда Баранаускіне, Ph.D. в соціальних науках, професор, кваліфікований доктор, завідувач кафедри соціальної роботи Клайпедського університету, Литва

https://orcid.org/0000-0003-2158-4941

Олена Бочарова, професор, Педагогічний університет комісії народної освіти в Кракові, Краків, Респу́блика По́льша

https://orcid.org/0000-0001-8415-3925

Наталя Володарська, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, Київ, Україна

http://orcid.org/0000-0003-1223-718X

Наталія Волянюк, доктор психологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

http://orcid.org/0000-0001-6945-5984

Галина Гандзілевська, доктор психологічних наук, професор, Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6137-8344

Тамара Говорун, доктор психологічних наук, професор, професор Інституту поведінкових наук Джіндаля (JIBS) Глобального університету О. П. Джіндаля (JGU), Сопінат, Хар’яна, Індія

https://orcid.org/0000-0003-1520-9766

Іван Данилюк, доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6522-5994

Георгій Ложкін, доктор психологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6705-9344

Томас Матіок Ph.D. (аналіз та розв’язання конфліктів), майор Армії США (у відставці), професор Центру Джорджа Маршалла, старший лектор кафедри політології Державного Університету Середньої Джорджії США

https://orcid.org/0000-0003-1828-7938

Ксенія Максименко, доктор психологічних наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-0354-628X

Наталья Мілорадова, доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна

http://orcid.org/0000-0002-0716-9736

Татьяна Перепелюк, кандидат психологічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Умань, Україна

http://orcid.org/0000-0001-6313-2279

Любовь Помиткіна, доктор психологічних наук, професор, Нацiональний авiацiйний унiверситет, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2148-9728

Ігор Приходько, доктор психологічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна

http://orcid.org/0000-0002-4484-9781

Люда Радзевичене, доктор соціальних наук, Шяуляйская академия Вильнюсского университета, м. Шяуляй, Литва

https://orcid.org/0000-0001-8468-3176

Цезарій Смуневський, доктор філософії  хабілітований доктор наук про безпеку, професор, факультет політології та міжнародних студій Варшавського університету, заступник директора Центру міждисциплінарних досліджень Варшавського університету» Ідентичність – Діалог – Безпека», Варшава, Респу́блика По́льша

https://orcid.org/0000-0002-8973-3539

Іван Сулятицький кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти ЛНУ імені Івана Франка, Голова Українського центру психології безпеки (всеукраїнська громадська організація), Львів, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3769-5630

Татьяна Траверсе, доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9031-1173

Микола Фомич, кандидат психологічних наук, доцент, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Черкаси, Україна

https://orcid.org/0000-0003-1253-2656