Редакційний штат

Головний редактор

Василь Осьодло (V. Osodlo), доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Національний університет оборони України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2893-4721

Відповідальний секретар

Вадим Богайчук (V. Bogaichuk), кандидат політичних наук, доцент, Національний університет оборони України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-4977-5870

 

Редакційна колегія

Наталія Волянюк (N. Volianiuk), доктор психологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

http://orcid.org/0000-0001-6945-5984

Галина Гандзілевська (H. Handzilevska), доктор психологічних наук, професор, Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6137-8344

Іван Данилюк (I. Danyliuk), доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6522-5994

Георгій Ложкін (G. Lozhkin), доктор психологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6705-9344

Ксенія Максименко (K. Maksymenko), доктор психологічних наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-0354-628X

Наталья Мілорадова (N. Miloradova), доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна

http://orcid.org/0000-0002-0716-9736

Любовь Помиткіна (L. Pomytkina), доктор психологічних наук, професор, Нацiональний авiацiйний унiверситет, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2148-9728

Ігор Приходько (I. Prykhodko), доктор психологічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна

http://orcid.org/0000-0002-4484-9781

Василь Стасюк (V. Stasuk), доктор психологічних наук, професор, Національний університет оборони України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7943-8456

Татьяна Траверсе (T. Traverse), доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9031-1173

Олег Хміляр (О. Khmiliar), доктор психологічних наук, професор, Національний університет оборони України, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2693-1906

Наталя Володарська (N. Volodarska), кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, Київ, Україна

http://orcid.org/0000-0003-1223-718X

Татьяна Перепелюк (T. Perepeliuk), кандидат психологічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Умань, Україна

http://orcid.org/0000-0001-6313-2279

Микола Фомич (М. Fomych), кандидат психологічних наук, доцент, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Черкаси, Україна

https://orcid.org/0000-0003-1253-2656

Олена Бочарова (О. Bocharova), професор, Педагогічний університет комісії народної освіти в Кракові, Краків, Респу́блика По́льша

https://orcid.org/0000-0001-8415-3925