СУТНІСТЬ МОТИВУ ОСОБИСТОСТІ В ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2021-61-3-20-27

Ключові слова:

мотив, мотивація, полімотивованість, ієрархія мотивів, потреба, психологічні чинники, особистість, структура особистості

Анотація

У статті здійснено аналіз поняття мотивації та сутності мотиваційного феномену особистості. Охарактеризовано особистісні основи формування змістовних компонентів мотиву в процесі життєдіяльності людини. Розглянуто прогресивні наукові підходи до процесу формування та розвитку мотивів особистості. Проаналізовано різноманітність визначень поняття “мотив”, що свідчить про складність та недостатність його всебічного розгляду, а в широкому розумінні цей термін доцільно розглядати як основу, спонуку емоційних проявів, певних дій та поведінки в цілому. Виокремлено різні групи і види мотивів та їх зв’язок із потребами, що пояснюється схожістю сутностей. Акцентовано увагу на тому, що усвідомлені людиною потреби стають мотивами, а мотиви активізують діяльність щодо задоволення потреб. Доведено, що мотивація і мотив є різні за своєю суттю, але взаємопов’язані поняття і співвідносяться, як загальне й окреме. Визначено, що під мотивами особистості слід розуміти внутрішні спонуки (свідомі, несвідомі) до дій, а основними мотивами особистості є певні бажання, інтереси, переконання, прагнення та ідеали особистості. Обґрунтовано теоретичні положення, що є важливими детермінантами якісного дослідження психологічних засад мотивації особистості.

Біографія автора

Н. Іванова , Національна академія СБ України

доктор психологічних наук, професор

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-02

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ