PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FUTURE SPECIALIST’S PROFESSIONAL FORMATION

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2021-63-5-5-11

Ключові слова:

професійний розвиток особистості;, професіоналізація;, навчальний процес;, свідомість;, професійна свідомість.

Анотація

У статті подано результати теоретичного аналізу проблеми професійного становлення особистості під час навчання у закладі вищої освіти. Визначено роль професійної свідомості у процесі професійного становлення майбутнього фахівця. Сконцентрована увага на описі стадій професійного становлення особистості. Стверджується,  що професіоналізація є успішним показником процесу становлення і розвитку фахівця.

Головною метою статті є теоретичний аналіз психологічних особливостей професійного становлення майбутнього фахівця в період навчально-професійної діяльності.

Аналіз  наукових  джерел.  Професійне становлення у психологічній літературі розглядається у контексті загальної проблеми життєвого становлення особистості. Вченими  було досліджено розвиток особистості у процесі професійної діяльності (А. Деркач, Е. Зеєр, Є. Климов, Т. Кудрявцев, та ін); професійне самовизначення та деструкції (А. Маркова, С. Дружилова, Е. Симанюк); кризи професійного становлення  (Л. Анцифєрова, Н. Глуханюк, А. Фонарьов); умови та ефективність професійної діяльності (А. Донцова, І. Колеснікова, Л.Карамушка); адаптація людини до професійної діяльності (В. Кікоть, В. Петровський, А. Фурман, Е. Еріксон та ін.); самодіяльність професійного становлення ( С. Л. Рубінштейн).

Виклад основного матеріалу. Проблема становлення фахівця, це проблема особистісного і соціального розвитку фахівця як суб’єкта соціальної дії, здатного орієнтуватися і вирішувати професійні завдання у мінливих соціальних умовах. Професіоналізація являє собою процес, в результаті якого у працівника формується об’єктивна (наявність знань, умінь, навичок та професійно-важливих якостей) і суб’єктивна (усталена адекватна мотивація) готовність до професійної діяльності. Професіоналізація особистості протікає в опосередкованих і безпосередніх формах. Одними із важливих компонентів операціональної сфери професіоналізму є професійна свідомість і самосвідомість.

Висновки.  З’ясовано, що  проблема становлення професіонала це, у першу чергу, проблема особистісного і соціального розвитку фахівця як суб’єкта соціальної дії. Усі необхідні професійні знання, уміння і навички, норми поведінки і ціннісні орієнтири, ідеали і внутрішні структури особистості формуються в процесі професіоналізації особистості. Професіоналізація – це цілісний безперервний процес становлення особистості фахівця, який починається з моменту вибору професії, триває протягом усього професійного життя людини і завершується при припиненні такої діяльності, це процес становлення і розвитку професіоналізму.

Біографія автора

Б. Барчі, Мукачівський державний університет

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ