ДЕПРИВАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ У ВІДРИВІ ВІД ОСНОВНИХ СИЛ, ТА В УМОВАХ ПОЛОНУ

Автор(и)

  • О. Красницька Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0417-3318

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-50-63

Ключові слова:

депривація;, деприваційні фактори;, військовослужбовець;, командир;, потреби особистості;, психіка;, бойові (екстремальні) умови;, невизначеність;, полон.

Анотація

Стаття присвячена проблемі впливу депривації на психіку й особистість військовослужбовців, які виконують завдання у відриві від основних сил, та в умовах полону. З’ясовано особливості впливу психічної, сенсорної, когнітивної, емоційної, депривації сну, сімейної, екзистенційної депривації.

Визначено зовнішні та внутрішні деприваційні фактори, що чинять негативний вплив на військовослужбовця в екстремальних умовах діяльності. До зовнішніх факторів належать ізоляція, відсутність належних соціально-побутових умов, невизначеність і небезпека, швидкоплинність змін бойової обстановки, обмеження в часовому еквіваленті, високий ступінь ризику, новизна бойової обстановки, недовіра в ланці субординації згори – донизу та знизу – догори. Серед внутрішніх деприваційних факторів виділено високий рівень амбівалентності та сумніву, виражені ананкастичні властивості, схильність до сугестії, високий рівень тривожності й низький рівень стресостійкості, невміння бачити картину в цілому, відсутність попереднього досвіду бойових дій або негативний попередній досвід, низький рівень критичного та креативного мислення.

Біографія автора

О. Красницька , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Адриянова Н. А. Феномен социальной депривации в военно-профессиональной деятельности: опыт осмысления. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 3 (62). С. 67–72.

Білюга Андрій. Східний сон. Житомир : вид. дім «Бук-Друк», 2021. 112 с.

Віллінк Джоко, Бебін Лейф. Абсолютна відповідальність: уроки лідерства від «морських котиків». Київ : Книголав, 2020. 400 с.

Віллінк Джоко. Стратегія і тактика лідерства. Київ : Форс Україна, 2021. 368 с.

Духневич В. М., Кочубейник О. М., Осадько О. Ю., Сіверс З. Ф. Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту : монографія. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 188 c. URL: http://surl.li/bhppo.

Каплюченко О. П., Приходько І. І. Основні фактори впливу екстремальних умов службово-бойової діяльності на мотиваційну складову морально-психологічного стану військовослужбовців національної гвардії України. Честь і закон. 2020. № 3 (74). С. 27–35. https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215678.

Красницька О. В. Депривація як соціально-педагогічна проблема. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2013. № 1. С. 24–28.

Красницька О. В. Профілактика сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. Київ, 2015. 20 с.

Леонгард Карл. Акцентуированные личности. URL: http://surl.li/auwtn.

Павлушенко С. М. Психотравмуючі фактори бойової діяльності. Вісник Національного університету оборони України. 2020. № 1 (54). С. 137–143. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-137-143.

Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання

морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин, О. В. Бойко, Д. В. Богородицький та ін. Львів : НАСВ, 2015. 322 с.

Путь воинов: этюды по западной военной психологии / сост. С. Э. Зверев. 2020. 356 с.

Стасюк В. В., Примак П. Т., Хміляр О. Ф. Психологічне забезпечення професійної діяльності саперів-миротворців : навч. посіб. Ніжин : вид-во «Аспект-Поліграф», 2009. 160 с.

Теория и практика западной военной психологии / под общ. ред. С. Э. Зверев. 2021. 392 с.

Ульянов Костянтин. Броньований розум. Бойовий стрес та психологія екстремальних ситуацій. Київ : ПП «КП» УкрСІЧ», 2020. 304 с.

Хміляр О. Ф. Критичне та позитивне мислення офіцера. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Психологія. 2018, листопад. № 7. С. 72–76. https://doi.org/10.25264/2415-7384-2018-7-72-76.

Хміляр О. Ф., Черевичний С. В. Психологія прийняття рішення командиром: від амбівалентності до символічної регуляції поведінки. Актуальні проблеми психології. 2015. Т. V. Вип. 15. С. 224–232. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v5/i15/25.pdf.

Широбоков Ю. М. Стадії військового полону та особливості їх впливу на психіку військовослужбовців. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2016. Вип. 20. С. 313–322. URL: http://surl.li/bjbzn.

Khmiliar O. The Diagnostics and Correction of the Mental States of the Serviceman, Who Are Experiencing Phantom Pains. Вісник Національного університету оборони України. 2020. № 1 (54). С. 179–185. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-179-185.

Schneider Iris K., Novin Sheida, Harreveld Frenk Van, Genschow Oliver. Benefits of being ambivalent: The relationship between trait ambivalence and attribution biases. British Journal of Social Psychology. 2021. № 60 (2). Р. 570–586. https://doi.org/10.1111/bjso.12417.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ