МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-98-106

Ключові слова:

психологічний тренінг;, психокорекція;, методологічні принципи і правила;, методи і психотехніки;, психологічна технологія;, методологія;, особистісний розвиток;, навчання.

Анотація

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз методичних основ тренінгової діяльності практичного психолога закладу вищої освіти. Застосовано інтегративний підхід до методичних засобів проведення психологічного тренінгу як психокорекційно-розвиткову технологію впливу на навчання й особистісний розвиток учасників освітнього процесу. Запропоновано: створення самоефективної команди на засадах партнерства в процесі тренінгу командоутворення; методичні рекомендації щодо розвитку особистісно-професійної компетентності тренера; складання програм тренінгів різного спрямування на основі концептуально-методологічної бази їх впровадження у психологічну практику.

Біографія автора

Н. Пилипенко , Черкаський державний технологічний університет

кандидат психологічних наук, практичний психолог відділу студентського розвитку та культурних програм

Посилання

Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. пособие. – М.: Издательство «Ось-89», 1999. – 176 с.

Карпенко Є. В. Основи психотренінгу : навч. посібник. – Дрогобич, 2015. – с.78 с

Мілютіна К. Л. Теорія і практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.

Осипова А. А. Общая психокоррекция: учебн. пособие. – М.: СФЕРА, 2002. – 510 с.

Пилипенко Н. М. Динамічні перетворення у мотиваційній сфері осіб із підвищеною тривожністю під впливом психокорекції. Практична психологія та соціальна робота, № 6 . – Київ, 2006. (87). С. 49 – 58.

Практикум із групової психокорекції: підручник / С. Д. Максименко, О. О. Прокоф’єва, О. В. Царькова, О. В. Кочкурова. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2015. – 414 с.

Психологічна служба : Підруч. / [В. Г. Панок (наук. ред.), А. Г. Обухівська, В. Д. Острова та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 362 с.

Irvin D. Yalom, Molyn Leszcz. The Theory and Practice of Group Psychotherapy. New York: Basic Books, 2020. https://books.google.com.ua/books?id=7cTbDwAAQBAJ&pg=PT542&lpg=PT542&dq=scientif

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ