ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ЯК ФОРМИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ У САМОТНІХ ЖІНОК В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-79-88

Ключові слова:

адаптація;, конфронтація;, копінг-стратегія;, особистісне зростання;, підтримка;, реакції на стрес;, самоконтроль;, саморегуляція.

Анотація

У статті презентовано результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження психологічних особливостей прояву копінг-поведінки у самотніх жінок, як форми подолання стресу в умовах невизначеності. Визначено місце копінг-стратегій у збереженні психічного здоров’я в умовах стресу. Проаналізовано планування вирішення проблеми, самоконтроль, пошук соціальної підтримки та конфронтацію як переважаючі копінг-стратегії досліджуваних.

Біографії авторів

Л. Ніколаєв , Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

О. Руденко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Д. Чижма , Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

О. Озеллі

магістр психології, консультант в методі позитивної психотерапії м. Стамбул

Посилання

Абрамов В. В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження копінг-поведінки. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2013. №4 (21). С. 108-114.

Александров Ю. В. Проблема копінг-стратегії в ситуації неуспіху. «Особистість, суспільство, закон» : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (25 квіт. 2019 р., м. Харків, Україна). Харків, 2019. С. 11-15.

Василенко М. М. Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2009. Т. ХІ. Ч. 7. С. 95-107.

Дідух М. М. Конструктивна копінг-поведінка слідчих Національної поліції України у психологічно напружених ситуаціях: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 – юридична психологія. Київ, 2018. 22 c.

Іванова О. В. Саногенне пандемійне мислення особистості: як бути внутрішньо стабільним під час коронавірусної інфекції. Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. С. 35-40.

Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості : монографія. К. : Ніка-Центр, 2007. 432 с.

Ляшевич А. М. Стрес та вікові особливості людського організму. Біологічні дослідження. 2017. С. 327-328.

Мартинова Л. Психічне здоров’я і COVID 19. Neuronews. Психоневрологія та нейропсихіатрія. 2021. № 1 (122). URL: https://neuronews.com.ua/ua/archive/2021/1%28122%29/pages-6-7/psihichne-zdorov-ya-i-covid-#gsc.tab=0.

Наугольник Л. Б. Психологія стресу : підручник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 324 с.

Осьодло В. І. Особистісні чинники подолання стресових ситуацій в особливих умовах. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 14. Ч. І. С. 243-253.

Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред. А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. М. : Институт психологии РАН, 2011. 512 с.

Шагарова И. В. Стратегии копинг‐поведения в ситуации потери работы: постановка проблемы. Актуальные проблемы современной психологии: Сборник научных трудов / Под общ. ред. Л. И. Дементий. Омск: Омск. гос. ун‐т, 2002. С. 46-55.

Яковенко Л. В., Рябушкина В. М. Квантовая теория стресса. Биол. 2007. № 32. С. 14-20.

Emmons R. A., Colby P. M. & Kaiser H. A. When losses lead to gains: personal goals and the recovery of meaning. The human quest for meaning / [Ed. Wong P. T. P. & Fry P. S., Mahwah]. NJ. : Erlbaum, 1998. P. 163-178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ