ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПСИХІЧНУ СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-107-112

Ключові слова:

екстремальні умови;, психічна стійкість;, особистість;, саморегуляція;, психічні стани;, професійна діяльність.

Анотація

У статті проаналізовано вплив екстремальних умов діяльності на психічну стійкість особистості. Результати проведеного аналізу дозволяють зробити висновки про те, що здатність людини до саморегуляції психічних станів суттєво впливає на ефективність та продуктивність професійної діяльності.

Посилання

Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук: спец. 19.00.02 «Психофізіологія» / І. Ф. Аршава. – К., 2007. – 33 с.

Бодров В.А. Информационный стресс / Бодров В.А. – М.: ПЕР СЭ, 2000. – 352 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел]. - Київ; Ірпінь: Перун, 2009. - 1728 с.

Грицина О.М. Розвиток психологічної стійкості у керівників органів охорони державного кордону України: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. «Психологія діяльності в особливих умовах» / О.М. Грицина. - Хмельницький, НА ДПСУ, 2018. 20 с.

Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу «людина – людина»: автореф. дис. канд. психол. наук: спец. 19.00.03 «Психологія праці; інженерна психологія» / О. А. Кириленко. – К., 2007. – 20 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко. – М. : Рефл-бук; К.: Ваклер, 2004. – 528 с.

Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий / Небылицын В. Д. – М.: Наука, 1976. – 336 с.

Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Педагогика, 1989. – 206 с.

Тептюк Ю.О. Психологічні умови розвитку стресостійкості у соціальних працівників різних вікових категорій: дис. канд. психол. наук: спец. «Педагогічна та вікова психологія» / Ю.О. Тептюк. К: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. - 210 с.

Тімченко О.В. Проблема психологічної готовності військового фахівця до екстреної дії в стані емоційного стресу: автореф. дис канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. В. Тімченко. – Х., 1995. – 24 с.

Фурс О.Й. Особливості розвитку психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі їх практичної підготовки: дис. канд. психол. наук: спец. «Психологія діяльності в особливих умовах» / О.Й. Фурс. – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2021. - 167 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ