ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ РІЗНОЇ СТАТІ

Автор(и)

  • Н. Харченко Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6571-0976
  • М. Дробик Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-113-120

Ключові слова:

адаптація;, квазіадаптація;, темперамент;, інтроверсія;, екстраверсія.

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу темпераменту на особливості адаптації студентів різної статі. Визначено поняття адаптації, темпераменту, екстраверсії-інтроверсії. Доведено, що темперамент людини пов’язаний з особливостями навчальної та професійної діяльності. Проаналізовано вплив основних якостей темпераменту на успішність у соціальній та навчальній діяльності, окреслено рекомендації щодо роботи зі студентами із різними типами темпераменту.

Біографії авторів

Н. Харченко , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

М. Дробик , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

бакалавр кафедри психології

Посилання

Платонов К.К., Глоточкин А.Д. Структура и развитие личности: психология личности. Москва: Наука, 1986. 256 с.

Перепелюк Т.Д., Антонюк А.О. Вплив типів темпераменту вчителів на рівень успішності учнів. Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. Випуск 19. Том ХІ С. 381-395.

Перепелюк Т.Д., Стельникович А. Вплив індивідуальних властивостей темпераменту педагога на ефективність навчально-виховної діяльності. Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. В. 2, Ч. 1. С. 164-168.

Русалов В. М., Трофимова И. Н. О представленности типов психической деятельности в различных моделях темперамента. Психологический журнал. 2011. № 32(3). С. 74-84.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Санкт-Петербург: Издательство «Питер», 2008. 608 с.

Goldsmith, H. H., Buss, A. H., Plomin, R., Rothbart, M. K., Thomas, A. Roundtable: What is temperament? Four approaches. Child development. 1987. P. 505-529.

Schweinhardt P. Where has the ‘bio’in bio-psycho-social gone? Current opinion in supportive and palliative care. 2019. Vol. 13(2). P. 94–98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ