РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТА В ОСОБИСТІСНІЙ РЕГУЛЯЦІЇ РІШЕНЬ І ДІЙ КЕРІВНИКА ЯК ЛІДЕРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-37-42

Ключові слова:

емоційний інтелект;, прийняття рішень;, діяльність;, спілкування;, толерантність до невизначеності;, ефективні та результативні рішення.

Анотація

Загальнопсихологічне дослідження місця та ролі емоційного інтелекту у системах регуляції прийняття рішень передбачає звернення до вибірок осіб професій, у яких він необхідно включений у діяльність та спілкування. Емоційний інтелект і толерантність до невизначеності можна розглядати як властивості, що сприяють ефективним та результативним рішенням.

Біографія автора

Н. Гриньова, Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

доцент кафедри психології

Посилання

Алещенко В.І. Військово-соціальне управління: теорія і практика: підручник / В.І. Алещенко. – К.: НУОУ ім.Івана Черняховського, 2019. — 284 с.

Бок Л. Работа рулит! Почему большинство людей в мире хотят работать именно в Google / Л.Бок. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 384 с.

Військова психологія та лідерство в Україні: проблеми та виклики впродовж циклу розгортання бойових дій / Навчальний посібник. – Захист Патріотів. – 2018. – 263 с.

Гоулман Д. и др. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д.Гоулман, Р.Бояцис, Э.Макки. М.: Альпина Паблишер, 2012. – 301 с.

Друкер П.Ф. Эффективный руководитель / П.Ф. Друкер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 481 с.

Карамушка Л.М. Напрямки, ресурси та умови організаційного розвитку: порівняльний аналіз освітніх організацій традиційного та інноваційного типів / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол.: С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К.: А.С.К., 2011. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – 2011. – Вип. 30. – C. 161-168.

Колосович О.С. Психологія взаємодії у військово-професійному середовищі: монографія / О.С. Колосович. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 232 с.

Краснов Е.В. Эмоциональный интеллект в личностной регуляции принятия решений: дисс. канд. психол. наук. М., 2018. 171 с.

Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека / К. Обуховский. – СПб.: Изд-во «Речь», 2003. – 296 с.

Пирожкова В.О. Социальный и эмоциональный интеллект как ресурсы преодоления стресса субъектами условиях командной и индивидуальной деятельности: дисс. канд. психол. наук. Краснодар, 2021. 201 с.

Сафін О.Д. Психологія управлінської діяльності командира: навчальний посібник. – Хмельницький: Академія ПВУ, 1997. – 149 с.

Сунь Цзы. Искусство войны. М.: АСТ, 2015. 192 с.

Яковлева Е.Л. Эмоциональные механизмы личностного и творческого развития / Е.Л. Яковлева // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С. 20–27.

Frenkel-Brunswick E. Intolerance of ambiguity as an emotional and perceptual personality variable / E. Frenkel-Brunswick // Journal of Personality. –1949. – V. 11, № 1. – P. 108–143.

Fuller J.B. et al. A quantitative review of research on charismatic leadership / J.B. Fuller, C.E. Patterson, K. Hester, D.Y. Stringer // Psychological Reports. – 1996. – V. 78, № 1. – P. 271–287.

Joseph D.L. et al. Emotional Intelligence: An Integrative meta-analysis and cascading Model / D.L. Joseph, D.A. Newman // Journal of Applied Psychology. – 2010. – V. 95, № 1. – P. 54–78.

Lane M.S. et al. The Ambiguity Tolerance Interface: A Modified Social Cognitive Model for Leading under Uncertainty / M.S. Lane, K.Klenke // Journal of Leadership & Organizational Studies. – 2004. – V. 10, № 3. – P. 69– 81.

Livingstone H. et al. Emotional Intelligence and Military Leadership / H.Leventhal, M.Nadjiwon-Foster, S. Smithers // Report Prepared for the Canadian Forces Leadership Institute. – Ottawa: DND. – 2002. – P. 54.

McClelland D. Identifying Competencies with Behavioral-Event Interviews / D. McClellandew // Psychological Science. – 1998. – V. 9, № 5. – P. 331–339.

Zenasni F. et al. Creativity and Tolerance of Ambiguity: An Empirical Study / F.Zenasni, M.Besancon, T.I. Lubart // Journal of Creative Behavior. – 2008. –V. 4, №1. – P. 61–73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ