ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • В. Алещенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1560-7318

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-5-17

Ключові слова:

інформаційний простір;, інформаційно-психологічна безпека;, інформаційно-психологічний вплив;, морально-психологічний стан;, інформаційно- психологічний стрес.

Анотація

У статті розкривається актуалізація проблеми інформаційно-психологічної безпеки особистості в умовах війни. Проаналізовано поняття безпека, національна безпека, інформаційна безпека, інформаційно-психологічна, психологічна безпека. Розкрито основні критерії психологічної безпеки особистості з урахуванням інформаційного впливу. Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори психологічних механізмів інформаційного впливу на особистість, суспільство, державу в цілому. Наведена структурно-функціональна модель інформаційно-психологічної безпеки особистості. Узагальнюються та розглядаються теоретико-прикладні аспекти роботи з військовослужбовцями в умовах деструктивних інформаційних впливів, що вимагають обов'язкового врахування органами військового управління Збройних Сил України, для забезпечення ефективності роботи з військовослужбовцями під час вирішення завдань за призначенням.

Біографія автора

В. Алещенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор

Посилання

Алещенко В.І. Інформаційно-психологічний вплив у ході збройної боротьби. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, № 1 (38)/2018р. С.6–11.

Алещенко В.І. Особливості сучасних психологічних операцій Російської Федерації в умовах гібридної війни. “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”. Київ. № 3/2019.

Світова гібридна війна: український фронт / За заг. ред. В. П. Горбуліна. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2017. 496 с.

Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / Олександр Степанович Власюк, Сергій Володимирович Кононенко, Нац. ін-т стратег. досліджень. Київ : НІСД, 2017. 302 с.

Тлумачний словник української мови: у 4 т. / Уклад.: Б. Грінченко. Київ : 1907—1909. Т. 1. С. 43.

Стратегія воєнної безпеки України. Затв. Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 (дата звернення: 04.01.2022).

О.П.Дузь-Крятченко та ін.Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч. 3-е вид., перероб. і доп. Київ: НУОУ ім. І. Черняховського, 2015. 620 с.

«Про національну безпеку України»: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 04.01.2022).

Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (дата звернення: 04.01.2022).

Лихачов С.В. Інформаційно-психологічна безпека як складова національної безпеки України. Науковий вісник 2 (1)´2012. Львівського державного університету внутрішніх справ. C.103108

Стратегія національної безпеки України. Затв. Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 04.01.2022).

Стратегія інформаційної безпеки. Затв. Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069 (дата звернення: 04.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016 (дата звернення: 04.01.2022).

Доктрина інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 25.02.2017 р. № 47/2017 / Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2017. № 5. С. 15.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року “Про створення Центру протидії дезінформації” : Указ Президента України від 19 березня 2021 року № 106/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1062021-37421 (дата звернення: 04.01.2022).

Історія інформаційно-психологічного протиборства : підруч. / Я.М.Жарков та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є.Д.Скулиша. Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. 212 с.

Панченко О.А., Кабанцева А.В. Людська психіка в інформаційній небезпеці. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 31 (70) № 3 2020. С. 226–233.

Гусаров В. Кремль розпочав нову інформаційну операцію проти України. Українська правда. Веб-сайт. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2014/09/3/7036659/.

Інформаційний вимір гібридної війни: досвід України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ: НУОУ, 2017. 104 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ