ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТІ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-18-24

Ключові слова:

конфліктність;, особистісна зрілість;, особистість;, тип поведінки;, конфлікт.

Анотація

Конфліктність особистості пов'язана з її особистісною зрілістю. Існують три основні типи поведінки особистості у конфлікті: гармонійна, агармонійна активна та агармонійна пасивна. Співвідношення між рівнем зрілості особистості та параметрами конфліктності має невипадковий, стійкий характер.

Біографія автора

І. Вахоцька , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Посилання

Ващенко I.В. Конфлiкти в дiяльностi працівників органiв внутрiшнiх справ та шляхи їх подолання (соцiально-психологiчний аспект): дис. д-ра психол. наук. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2003. - 498 с.

Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту: навч. посіб / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяць. – К.: Каравела, 2010. - С. 7–14.

Карпенко З.С. Прикладна конфліктологія: навч.-метод. посіб. / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2012. – 84 с.

Карчевський І.Р. Проблемна міжособистісна взаємодія особового складу військової частини та особливості її діагностики і попередження: автореф. дис... канд. психол. наук / І.Р. Карчевський. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. - Хмельницький, 2005. - 19 с.

Комар Т.В. Соціально-психологічні основи професійної зрілості фахівців соціономічного профілю): дис. д-ра психол. наук / Т.В. Комар. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України. – Сєвєродонецьк, 2018. 451 с.

Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навч. посіб / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – К.: ВД Професіонал, 2006. - 416 с.

Макаревич О.П. Стиль індивідуальної поведінки військовослужбовців у міжособистісних конфліктах: дис… канд. психол. наук / О.П. Макаревич. Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 192 с.

Семенюк В.Л. Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект): автореф. дис… канд. психол. наук / В.Л. Семенюк. Національна академія ПВУ ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2003. – 18 с.

Хіміч В.В. Особливості діяльності командирів прикордонних підрозділів з розв’язання міжособистісних конфліктів серед підлеглих: дис... канд. психол. наук / В.В. Хіміч. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2008. – 152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ