ЗМІНА ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • М. Мищишин Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4836-8085
  • Т. Симканич Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-71-78

Ключові слова:

професійні ціннісні орієнтації;, соціальні фактори;, автономія;, служіння;, інтеграція стилів життя;, підприємництво;, менеджмент;, стабільність місця проживання.

Анотація

У статті представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження професійних ціннісних орієнтацій студентів, котрі здобувають психологічну освіту. Проаналізовано фактори, що впливають на формування професійних цінностей.  Визначено систему цінностей сучасних студентів, здійснено аналіз ієрархії професійних цінностей. Обґрунтовано актуальність професійних цінностей студентів та зміну їх пріоритетності під час війни. Окреслено вплив соціальних факторів на формування системи професійних цінностей.

Біографії авторів

М. Мищишин , Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент

Т. Симканич, Національний університет «Львівська політехніка»

студентка спеціальності «Психологія»

Посилання

Мищишин М. М. Соціально-психологічний образ успішного фахівця як чинник професіоналізації студентської молоді : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.05 / М. М. Мищишин // НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - Київ, 2016. – С. 23.

Сластенин В. А. Психологія і педагогіка: навч.посібник / В. А. Сластенин // М.: Видавницький центр «Академія», 2010. – С.480.

Старинська Н. В. Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки / Н. В. Старинська // Київ: «Інтерсервіс», 2015. – С. 178.

Савчук З. Л. Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації / З.Л. Савчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 5. С. 175–184.

Титаренко Т. М. Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога / Т. М. Титаренко // Практична психологія та соціальна робота. – №4. – 2003 – С. 21-23.

Schein E., Maanen J. Career Anchors: The Changing Nature of Careers Self Assessment / E. Schein, J. Maanen // 4th Edition, 2013. – С. 112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ