ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-89-98

Ключові слова:

особистість;, особистісні детермінанти;, індивідуально-психологічні властивості;, психологічна готовність;, професійна кар’єра;, професійна самореалізація;, професіоналізація;, здобувач психологічної освіти.

Анотація

У статті проаналізовано існуючі дослідження психологічних чинників та складових готовності студентів-психологів до побудови професійної кар’єри. Виокремлено кластери професійно важливих особистісних рис майбутніх психологів. У результаті емпіричного дослідження встановлено, що серед особистісних детермінант готовності до здійснення професійної кар’єри найбільш вагомими є аналітичні здібності, емпатія, мотивація, досягнення, розкутість у спілкуванні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л. Мороз , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

доктор психологічних наук, професор

C. Діхтяренко, Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Алмаші С. Дослідження психологічної готовності студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності / С. Алмаші, С. Костю // Вісник Національного університету оборони України. – 2019. – №2 (52). – С. 5-15.

Антонова Н. О. Психологічні основи розвитку готовності до професійної діяльності у майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія» / Н. О. Антонова. – Київ, 2012. – 43 с.

Гриньова Н. В. Психологічні механізми становлення професійної свідомості майбутніх психологів у закладі вищої освіти / Н. В. Гриньова // Вісник національного університету оборони України. – 2021. – №4(62). – С. 34-40.

Казар’ян П. А. Професійний розвиток майбутнього психолога / П. А. Казар’ян // Актуальні проблеми психології. – 2016. – Т. 7. – Вип. 42. – С. 112-119.

Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень : монографія / В. О. Моляко, О. Л. Музика. – Житомир : Рута, 2006. – 320 с.

Психологічна служба : підручник / [за ред. В. Г. Панка, А. Г. Обухівської, В. Д. Острової та ін.] – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 362 с.

Сердюк Н. І. Атракційність як запорука ефективної консультативної діяльності психолога / Н. І. Сердюк // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2021. – №3. – Том 32(71). – С. 70-74.

Сколота Е. В. Асертивність як складник професійного профілю майбутнього психолога / Е. В. Сколота // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2020. – №4. – Том 31(70). – С. 79-83.

Столярова О. М. Мотиваційна готовність здобувачів вищої освіти до майбутньої професії психолога / О. М. Столярова, О. Д. Сафін, С. Ю. Діхтяренко, Т. С. Рабодзей // Вісник Національного університету оборони України. – 2021. – №6(64). – С. 105-109.

Стріха С. В. Визначення важливих індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ України / С. В. Стріха // Вісник Національного університету оборони України. – 2018. – №1(49). – С. 89-94.

Хуртенко О. В. Готовність до професійної діяльності майбутнього психолога у контексті його професійної адаптації / О. В. Хуртенко, І. П. Якимчук // Вісник Національного університету оборони України. – 2020. - №1(54). – С. 186-192.

Якимчук І. П. Особистісна зрілість майбутніх психологів у контексті їхньої професійної підготовки / І. П. Якимчук // Вісник Національного університету оборони України. – 2018. - №1(49). – С. 124-129.

Barchi B. V. Psychological features of the future specialist's professional formation / B. V. Barchi // Вісник Національного університету оборони України. – 2022. – №5 (63). – С. 5-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-09

Як цитувати

Мороз , Л., & Діхтяренко C. (2022). ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ. Вісник Національного університету оборони України, 67(3), 89–98. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-89-98

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ