ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОТРЕБ ТА МОТИВАЦІЇ ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • В. Осьодло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2893-4721
  • Л. Будагьянц Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3788-2372

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-89-97

Ключові слова:

потребово-мотиваційна сфера особистості;, мотивація до професійної діяльності;, філософія спілкування;, військова культура управління;, лідерство.

Анотація

Суттєві зміни у соціальному просторі та часі, які викликані до життя переходом до інформаційної стадії розвитку з необхідністю даються в знаки в соціально-антропологічному та екзистенційно-психологічних вимірах людського існування. Інформаційне суспільство, в якому розгортання мережевих структур з новою продуктивною силою та владою комунікацій креативної громади супроводжується трансформацією чи навіть зламом ієрархій («пірамід») як найпоширенішої впорядкованої управлінської моделі, породжує принципово інакші в порівнянні з модерними практики групового та особистісного смислотворення, самоідентифікації, цілепокладання, ціннісно-оцінного осмислення світу. Зокрема, це стосується переструктурування потребово-мотиваційної сфери особистості, що висвітлюється авторами у контексті загального занепаду «ієрархій» у культурі постмодерну.

У зв’язку із зазначеними революційними змінами в статті наголошується на необхідності впровадження нових філософії спілкування в професійних середовищах й культури управління, як у цивільній, так і у військовій сфері суспільства, відповідно до становища і ролі креативної вільної особистості в інформаційному суспільстві, а також у зв’язку із запитом на суб’єктність і лідерство військовослужбовців і цивільних громадян у асиметричній збройній боротьбі у гібридних війнах ХХІ століття.

Біографії авторів

В. Осьодло , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор

Л. Будагьянц , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Азьмук Н.А. Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв’язок» / Н. А. Азьмук // Проблеми економіки. – 2017. – № 4. – С. 376-383. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua /UJRN /Pekon_2017_4_50

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: “Медиум”, 1995. – 323 с.

Бріньолфссон Е., Макафі Е. Друга епоха машин: робота, прогрес та прцвітання в часи надзвичайних технологій / Е. Бріньолфссон, Е. Макафі. – Київ: K. FUND, 2016. – 236 c.

Габермас Ю. Постметафізичне мислення. Пер. з нім. В.М. Купліна / Юрген Габермас – К.:Дух і Літера, 2011. – 280 с.

Грант Глен. Інтерв’ю каналу “Еспресо ТВ” 25квітня 2021 року. – Режим доступу: https://espreso.tv/ukraini-zarano-rozslablyatisya-komandiriv-teoretikiv-slid-zaminiti-praktikami-a-rezervistam-treba-vechorami-provoditi-vishkoli-britanskiy-polkovnik-glen-grant

Деррида Ж.. Цілі людини //Філософії :кінець чи трансформація: Пер. з англ. Упоряд.: К. Байнес та інші / Жак Деррида – К.: Четверта хвиля, 2000. – С. 110–145.

Калиняк О.Т., Прихід М.С. (Де)мотиваційні аспекти військової служби в умовах воєнного конфлікту у сучасній Україні / Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2018. Вип. 12. – С. 29-41.

Кастельс М. Власть коммуникаций. 2-е изд. Пер. с англ./ Мануэль Кастелс. –М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. – 591 с.

Кириченко В.В. Особистість у сучасному інформаційному суспільстві: монографія / В.В. Кириченко. – Житомир: Видав-во ЖДУ ім І. Франка, 2020. – 245 с.

Климюк В.Ю. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації: Монографія / В.Ю. Климюк. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. –290 с.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація: Пер. з англ. Упоряд.: К. Байнес та інші / Жан-Франсуа Ліотар – К.: Четверта хвиля, 2000. – С.67 – 91.

Пагулич Р. 65% військових служать лише один контракт в армії. Чому люди звільняються? / Роман Пагулич/ Радіо Свобода, 6 вересня 2021 року. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/chomu-viyskovi-zvilniaiutsia-z-zsu /31436708.html

Рорті Р. Прагматизм у філософії // Після філософії: кінець чи трансформація: Пер. з англ. Упоряд.: К. Байнес та інші / Річард Рорті. – К.: Четверта хвиля, 2000. – С. 21– 66.

Семікіна М.В., Іщенко Н.А., Федунець А.Д. Механізми зайнятості в умовах інноваційних змін: мотиваційний аспект: Монографія / М.В. Семікіна, Н.А. Іщенко А.Д. Федунець. – Кіровоград, КНТУ, 2015.210 с.

Сірий А. Мотивація військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом, її психологічна структура та методика дослідження. / Військово-спеціальні науки. 2 (33)/2015.– С.39 – 43.

Титаренко Т.М. Постмодерна особистість у динаміці самоконструювання / Тетяна Титаренко //Актуальні проблеми психології. Т.2. Психологічна герменевтика. – К.: Інформаційно-аналітична агенція, 2010. Вип. 6 . – С.5–14.

Тоффлер Е. Третя хвиля. Пер. з англ. Київ: Видавничий дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.

Фёрстер Х. фон. О конструировании реальности /Х. Фёрстер // Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма в современной философии и теории познания – Munchen: Phren, 2000. – 332 с.

Фуко М. Проблеми методу. Інтерв’ю з Мішелем Фуко // Після філософії :кінець чи трансформація: Пер. з англ. Упоряд.: К. Байнес та інші / Мішель Фуко. – К.: Четверта хвиля, 2000. – С. 91–109.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность Хайнц Хекхаузен. – 2-е изд. – СПб.: Питер, М.:Смысл, 2000. – 860 с.

Хміляр О. Психологія символічної регуляції дій і вчинків особистості: монографія.- К.: ТОВ «Контекст Україна», 2016. – 380 с.

Чому піраміда Маслоу більше не працює / Lory Holer, Adam Grant

Адаптований переклад Віра Курико / The Ukrainians, 12 Березня 2019. Режим доступу: https://theukrainians.org/chomu-piramida-maslou-vzhe-ne-pratsyuye/

Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 416 с.

Шюц А. Структури життєсвіту / Альфред Шюц, Томас Лукман. – К.: Український Центр духовної культури, 2004. -560 с.

Яресчук О.В. Культурно-історичний простір самоконструювання «Я» // .В. Яремчук // збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2012. – ч.5. – С.268 – 277.

Maslow А. A. Theory of Human Motivation / A. H. Maslow / ClassicsintheHistoryofPsychologyAninternetresourcedevelopedbyChristopher D. GreenYorkUniversity, Toronto, Ontario ISSN 1492-3713. Режим доступу: https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ