ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТИНУУМ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА

Автор(и)

  • В. Алещенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1560-7318

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-5-12

Ключові слова:

організаційна культура;, військовий керівник;, лідер;, управлінська діяльність;, лідерство.

Анотація

В статті досліджено деякі теоретичні підходи роботи військових керівників зі створення ефективної організаційної культури. Дано характеристику основним ознакам лідера та прояву лідерства в управлінській діяльності. Визначено необхідні заходи для формування успішної організаційної культури, лідерських якостей військового керівника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Алещенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор

Посилання

Абашкина Е.Б., Косолапова Ю.Н. О теориях лидерства в современной политической психологи. США: Экономика, политика, идеология. 1993. № 4. С. 13.

Алещенко В. І. Військово-соціальне управління: теорія і практика : підручник. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 284 с.

Баннікова К.Б. Організаційна культура як фактор управління людськими ресурсами міжнародних компаній : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04. Харків, 2017. 267 с.

Джим Коллінз. Від хорошого до величного. Чому одні компанії здійснюють прорив, а інші – ні : пер. О. Савчин. Київ : “Наш формат, 2018. 368 с.

Доктрина розвитку військового лідерства у Збройних Силах України. ВКП 7-00(03).01. Затв. Нач. ГШ ЗС України від 01.12.2020. Київ, 2020. 27 с.

Дороніна М., Григоренко А. Психологія управління : навч. посібн. Харків : ХДЕУ, 2008. 548 c.

Осовська Г.В. Осовський О.А. Основи менеджменту : навч. посібн. Київ : “Кондор”, 2006. 664 c.

Прищак М.Д, Лесько О.Й. Психологія управління в організації : навч.посіб. вид 2-ге, перероб і доп. Вінниця, 2016. 150 с.

Психологічний словник : за ред. Н.А. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. 274 с.

Пунда Ю.В., Антоненко С.І. Підготовка стратегічного лідера як інвестиція в реформування системи військового управління. Стратегічні пріоритети. № 4 (45), 2017. С. 141–146.

Стратегія Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на період до 2025 року. Затв. наказом начальника НУОУ імені Івана Черняховського від 28 лют. 2020 р. № 80. URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/nduu-strategy-2025.pdf.

Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. Санкт-Петербург : Изд-во “Питер”, 2002. 336 с.

Field Manual № 6-22. Leader Development. Headquaters. Departement of the Army. Washington DC, June 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-09

Як цитувати

Алещенко, В. (2022). ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТИНУУМ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА. Вісник Національного університету оборони України, 67(3), 5–12. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-5-12

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ