CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE PROFESSIONALS: PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-13-18

Ключові слова:

творчість;, особистість;, студент;, структура;, показник;, професійна підготовка;, характеристика.

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми місця та ролі творчості в структурі професійної підготовки майбутнього фахівця. Визначено роль творчості в процесі професійного розвитку. Акцентовано увагу на описі творчого потенціалу та творчих здібностей особистості як передумови підготовки до професійної діяльності. Стверджується, що творчість є рівнем готовності людини до саморозвитку.

Головною метою статті є теоретичне обґрунтування та емпіричний розгляд психологічних особливостей творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Аналіз наукових джерел. Творчий потенціал у психологічній літературі розглядається в контексті проблеми розуміння внутрішнього потенціалу особистості та її структури, процесуальних особливостей та результатів, зумовлених педагогічно орієнтованим розвитком. Вчені досліджували формування особистості фахівця та формування індивідуальних особистісних якостей (Л. Лєскова, І. Тодорова, О. Чуль та ін.); творчий потенціал ототожнюється з творчими здібностями особистості і дана характеристика розглядається як необхідна передумова творчої діяльності (Д. Богоявленська, А. Брушлінський, Є. Яковлева); нагальна потреба розвитку кожної людини (А. Маслоу) та важливість реалізації потенціалу своїх індивідуальних можливостей (К. Роджерс); характеризувала синтез творчої діяльності та можливості рівня готовності людини до саморозвитку (Г. Марданова). Розглянуто можливість творчого потенціалу як категоріальної форми творчої діяльності особистості (С. Рубінштейн).

Виклад основного матеріалу. Динамізм соціальних і професійних спільнот змушує молодь адекватно реагувати на них, активізувати власний творчий потенціал. Творчість тісно пов'язана з дослідницькою поведінкою, яка підтримується цікавістю, а також бажанням знаходити новий досвід, робити щось нове, урізноманітнюючи тим самим свою діяльність. Прояв творчої активності у людини не пов'язаний із соціальними умовами її виховання, а має бути сильною індивідуальністю та емоційною гнучкістю.

Висновки. З’ясовано, що проблема формування креативності пов’язана насамперед з гуманізацією та оптимізацією навчання, вихованням гармонійної особистості, здатної до професійної реалізації з високим духовним творчим потенціалом, яка компетентно реагує на будь-які ситуації. Творча освіта має відповідати такій організації навчання, виховання і розвитку творчої особистості, її діяльності, при якій педагог і здобувач мають сприятливі умови для самореалізації. Провідними психолого-педагогічними принципами розвитку та реалізації особистісно-творчого підходу у навчанні студентів є орієнтація на концептуальну модель особистості; взаємозв’язок психодіагностики та психокорекції в процесі навчальної взаємодії; система творчих і розвиваючих засобів. Актуальним вважається впровадження в навчально-виховний процес програм розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Б. Барчі, Мукачівський державний університет

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Посилання

Bogoyavlenska D.B. (2002). Psychology of creative abilities: textbook. manual for students. [Psykholohyya tvorcheskykh sposobnostey: ucheb. posobye dlya stud. vyssh. ucheb. zaved] Higher textbook head. Moscow: Academy, 320 p. (in Ukrainian).

Drach I.I. (2005). Organization of the educational process for the development of creative potential of students of higher educational institutions of I-II levels of accreditation [Orhanizatsiya navchalʹnoho protsesu z rozvytku tvorchoho potentsialu studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsiyi] dis candidate Ph.D. Science: 13.00.01. K., 194 p. (in Ukrainian).

Mardanova G.M. (2005). Technology of development of creative potential of students of comprehensive school [Tekhnolohyya razvytyya kreatyvnoho potentsyala uchashchykhsya obshcheobrazovatelʹnoy shkoly] author's ref. dis. … Cand. ped. Science: 13.00.01. Izhevsk, 23 p. (in Russian).

Maslow A. (1985). Self-actualizing personality [Samoaktualyzyruyushchayasya lychnost] Personality psychology. Ed. Yu. B. Gippenreiter, AA Bubbles. M., 215 p. (in Russian).

Molyako V.O. (2002). Psychology of creativity - a new paradigm for the study of constructive activity [Psykholohiya tvorchosti – nova paradyhma doslidzhennya konstruktyvnoyi diyalʹnosti] Development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine 1992–2002: coll. Science. etc. to the 10th anniversary of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kharkiv: OVS, Ch. 1. S. 481–491. (in Ukrainian).

Rogers K.R. (2001). Becoming a person [Stanovlenye lychnosty] A look at psychotherapy. M. EXMO-Press Publishing House. (in Russian).

Rubinstein S.L. (2001). Fundamentals of General Psychology [Osnovy obshchey psikhologii] Comp. Brushlinsky A.V., Abulkhanova-Slavskaya K.A.; St. Petersburg: Peter, 720 p. (in English).

Korniienko I. Barchi B. (2020). Enriching the coping behavior repertoire and motivation of the unemployed using metaphors. International journal of scientific &Technology research. India, Volume 9. Issue 04. P. 1416-1422. (in English).

Torrance E. (1966). Torrance test of Creative Thinking. Bensville IL: Scholastic Testing Service, 234p. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-09

Як цитувати

Барчі, Б. (2022). CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE PROFESSIONALS: PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS. Вісник Національного університету оборони України, 67(3), 13–18. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-13-18

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ