ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВПЛИВУ НА МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-120-125

Ключові слова:

способи впливу;, мотиваційна діяльність;, навчальна діяльність;, потреби;, мотиви;, здобувач вищої освіти.

Анотація

У статті висвітлені сучасні погляди дослідження способів впливу на мотиваційну сферу здобувачів вищої освіти. Проаналізовано теоретичні аспекти розвитку мотиваційної сфери. Визначено, що вплив на мотиваційну сферу здобувачів вищої освіти є однією із завдань для успішного навчання та професійного становлення здобувачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Столярова , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

здобувачка PhD

Посилання

Бoлтiвeць C.I. Укрaїнcькa пcиxoлoгiчнa тeрмiнoлoгiя: cлoвник-дoвiдник / укл. C.I. Бoлтiвць, Н.В. Cлoбoдяник, М.-Л.A. Чeпa, Н.В. Чeпeлєвa. К.: ДП «Iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнe aгeнтcтвo», 2010. 302 c.

Занюк С. Психология мотивации / С.Занюк. К.: Ника-Центр: Эльга-Н, 2001. 352 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. СПб.: Питер, 2011. 512 с.

Коваленко Н.П., Пономаренко С.В., Поспєлова Г.Д., Шерстюк О.Л. Мотивація навчальної діяльності як запорука успішної професійної підготовки студента . // Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення якості вищої освіти : матеріали 50-ї наук.-метод. конф. викладачів і аспірантів (Полтава, ПДАА, 26–27 лютого 2019 р.). / Н.П. Коваленко, С.В. Пономаренко, Г.Д. Поспєлова, О.Л. Шестюк. Полтава, 2019. С. 13–16.

Москвичев С.Г. Проблемы мотивации в психологических исследованиях / С.Г. Москвичев. К.: Наукова думка, 1975. 144 с.

Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность» (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы): учебное пособие /В.А. Семиченко. К.: Миллениум, 2004. 521 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. СПб.: Питер, 2000. 712 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-09

Як цитувати

Столярова , О. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВПЛИВУ НА МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Національного університету оборони України, 67(3), 120–125. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-120-125

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ