ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Автор(и)

  • Н. Вовк Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6601-7030
  • Л. Мохнар Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7753-2345

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-26-39

Ключові слова:

управлінська діяльність;, комунікація;, управлінська комунікація;, комунікаційні мережі;, інформаційна інфраструктура;, інформаційна безпека;, інформаційне забезпечення.

Анотація

У статті окреслено та запропоновано шляхи вирішення проблеми побудови ефективної комунікації в умовах НС. Визначено основні питання та презентовано отримані результати за означеною проблематикою, зокрема з питань: поняття, специфіки комунікації, її удосконалення в умовах ліквідації НС. На основі результатів, отриманих ученими у попередніх наукових працях, актуалізовано нагальну потребу в обґрунтуванні та окресленні векторів удосконалення комунікації в умовах НС, зокрема, через досягнення взаєморозуміння у професійнокомунікативній ситуації, яке забезпечується внутрішніми ресурсами особистості фахівця, що впливають на конструктив спілкування під час взаємодії у професійній царині, та за рахунок розвитку у керівників підрозділів системи ДСНС організаційно-управлінських якостей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н. Вовк , Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

кандидат педагогічних наук, доцент

Л. Мохнар, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

кандидат педагогічних наук

Посилання

Азаренко Е., Гончаренко Ю., Дивизинюк М., Ковач В. Чрезвычайные ситуации, обусловленные информационными потоками. Вісник Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, вип. 2 (30), 2015 р., С. 21-25. Режим доступу: http://old.pnzzi.kpi.ua/30/30_p21.pdf

Балашов А. П. Основи менеджменту: навч. посібник. М .: Вузівський підручник, 2009. С. 105.

Барило О. Г. Оцінювання адекватності інформації органами державного управління у надзвичайних ситуаціях / О. Г. Барило, С. П. Потеряйко, В. О. Тищенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 4. – С. 72–74.

Вовк Н.П., Пасинчук К.М. Концепт антикризового управління: комунікативний аспект. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Серія: Державне управління. Хмельницький, 2019. № 1.

Игебаева Ф.А., Шакиров И.Р. Речь как средство формирования профессионально-ориентированной коммуникации. В сборнике: Социально-экономические аспекты развития современного государства. Материалы международной научно-практической конференции. 2014. С. 96 – 98.

Кодекс цивільного захисту України “Code of Civil Protection of Ukraine” від 02.10.2012 № 5403-VI - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.

Кризовий менеджмент і принципи управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: монографія. вид. 2-ге, виправ. та доповн./ П. Б. Волянський, С. О. Гур’єв, О. С. Соловйов, А. В. Терент’єва. - Київ: Парлам. вид-во, 2021. — 432 с

Мудрак Л. Конвергентні медіа як наукова категорія та суб'єкт інформаційного простору / Л. Мудрак // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 2. - С. 256-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_2_34.

Наказ МВС України від 26.04.2018 № 340 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж». - Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18

Овсяник В. М. Кризові комунікації в умовах надзвичайних ситуацій / В. М. Овсяник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2018. - № 2. - С. 105-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_2_17

Повстин О. Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини / О. Повстин // Молодь і ринок. - 2018. - № 1. - С. 52-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_1_11

Потеряйко С. П. Система інформаційного забезпечення як складова єдиної державної системи цивільного захисту / С. П. Потеряйко, О. Г. Барило, Ю. П. Переверзін, А. М. Демків // Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. - 2014. - № 2. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzidu_2014_2_10

Психология управления персоналом. Теория и практика : учебник для бакалавров / Т. Ю. Базаров. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 381 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

Руденко Л. А. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах: монографія / Лариса Анатоліївна Руденко. – Львів: Піраміда, 2015. – 343 с.

Терент’єва А.В. Управління надзвичайними ситуаціями з елементами кризового менеджменту. - Публічне управління: теорія та практика. - 2014. - Вип. 4. - С. 172-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_28

Управління інформацією та зв'язком у надзвичайних ситуаціях і катастрофах: посібник для груп реагування на катастрофи /Панамериканська організація охорони здоров’я (Вашингтон, округ Колумбія, ПООЗ, 2009 г. ) Режим доступу: https://iris.paho.org/handle/10665.2/34886

Хабермас Юрген. Моральное сознание и коммуникативное действие / Пер. с нем. - СПб.: Наука, 2001. - 380 с.

Crisis and Emergency Management: A Guide for Managers of the Public Service of Canada. / P. Boisvert and R. Moore. – Canadian Center for Management Development, 2003. – 480 p.

Pan American Health Organization/World Health Organization. COVID-19 Factsheet: Why are information technologies the main means of social interaction during the pandemic? [Electronic resource] // https://iris.paho.org/handle/10665.2/52021

Schramm W. The Nature of Communication between Humans // The Processand Effects of Mass Communication : [Electronic resource] // http://www.fca.pucminas.br/saogabriel/raop/pdf/nature_communication.pdf.

Vovk N. P., Mokhnar L. I., Diachkova O. M. (2021) Psychological approaches of improvement of the efficiency of communication in the conditions of anti-crisis management Международный журнал инновационных технологий в социальных науках , 1 (29). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30032021/7414

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-09

Як цитувати

Вовк , Н., & Мохнар, Л. (2022). ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Вісник Національного університету оборони України, 67(3), 26–39. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-67-3-26-39

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ