РІЗНОПЛАНОВА УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-5-11

Ключові слова:

керівник;, потенційні властивості;, управлінська діяльність;, особистість;, різнопланова діяльність.

Анотація

Різнопланова діяльність керівника, будучи умовою, за якої актуалізація потенційних властивостей його управлінської діяльності та регулюючої функції його психіки можлива найбільшою мірою, акумулює ресурсне забезпечення його особистості, що зовні проявляється у ступені сформованості у нього власної системи взаємодій зі світом, заснованої на наперед намічених різнопланових діяльностях, об'єднаних життєвою метою, що має відносний порядок, послідовність та терміни їхнього виконання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Вахоцька , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

кандидат психологічних наук, доцент, кафедра психології

Посилання

Бoлтiвeць C.I. Укрaїнcькa пcиxoлoгiчнa тeрмiнoлoгiя: cлoвник-дoвiдник / укл. C.I. Бoлтiвць, Н.В. Cлoбoдяник, М.-Л.A. Чeпa, Н.В. Чeпeлєвa. К.: ДП «Iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнe aгeнтcтвo», 2010. 302 c.

Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. М.: Книжный Дом «Университет»; Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 332 с.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. Житомир: Вид-во Рута, 2006. 320 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості: під ред. Л.М. Проколієнко К.: Радянська школа. 1989. 608 с.

Крягжде С.П. Психология формирования профессиональных интересов. Вильнюс, 1981. 196 с.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. К.: ТОВ «КММ», 2006. 240 с.

Мильман В.Э. Функциональная структура деятельности. Вопросы психологии. №1, 1991. С. 71-80.

Роменець В.А. Вчинок і постання канонічної психології // Людина. Суб''єкт. Вчинок. Філософско-психологічні студії / За ред. В.О. Татенка. К.: Либідь, 2006. С. 11–36.

Татенко В.О., Титаренко Т.М. Володимир Андрійович Роменець (1926–1998): життя як вчинок і подія: [Вступна стаття] // Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття : Навч. посібник. К.: Либідь, 1998. С. 7– 37.

Титаренко Т.М. Вчинок екзистенції // Основи психології: Підручник / За ред. О.В. Киричука, А.В. Роменця. 4-е вид., стереотип. К.: Либідь, 1999. С. 556–573.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Як цитувати

Вахоцька , І. (2022). РІЗНОПЛАНОВА УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА. Вісник Національного університету оборони України, 69(5), 5–11. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-5-11

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ