ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ВИДИ ОСОБИСТІСНОГО ВИБОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-151-157

Ключові слова:

особистісний вибір;, індивідуально-психологічні особливості;, суб'єкт;, індивідуально-психологічні передумови;, диспозиції.

Анотація

У статті подано результати виокремлення видів особистісного вибору за суб'єктивними та об'єктивними параметрами та вивчення індивідуально-психологічних особливостей суб'єктів, що демонструють різні види особистісного вибору. При одночасному розгляді суб'єктивних та об'єктивних параметрів можна виокремити три види особистісного вибору: реактивний вибір, активний вибір незмінності та активний вибір невідомості. Можливість здійснення вибору того чи іншого виду забезпечується наявністю індивідуально-психологічних передумов, які є низкою диспозицій, різний рівень виразності яких створює більш менш сприятливі умови для здійснення вибору різного виду. Різні види особистісного вибору відображають різні способи осмислення, аргументації, підготовки, а також різні механізми його здійснення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Якимчук , Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Пaвлa Тичини

кандидат психологічних наук, доцент, кафедра психології

Посилання

Балл Г. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки. Соціальна психологія. 2005. №1. С. 3-13.

Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: учеб. пособие для студ. старших курсов психолог. фак. и отд-ний ун-тов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Независимая фирма «Класс», 2001. 336 с.

Василюк Ф.Е. Психотехника выбора // Психология с человеческим лицом: Гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Леонтьева Д.А. М.: Смысл, 1997. 330 с.

Вінтін І.А. Особливості соціального самовизначення старшокласників. Социс. 2004. № 2. С.98-103.

Гріньова О.М. Психологічні аспекти дослідження феномена проектування життєвого шляху особистості. Психологічний часопис. Збірник наукових праць. №2. 2015. С. 30-36.

Леонтьев Д.А. Пилипко Н.В. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и возможности формирования. Вопросы психологии. 1995. №1. С. 97-110.

Орлова А.М. Проблема вибору в психології. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. 2011. №959. Вип. 46. С. 137-139.

Роменець В.А. Вчинок і постання канонічної психології // Людина. Суб'єкт. Вчинок. Філософско-психологічні студії / За ред. В.О. Татенка. К.: Либідь, 2006. С. 11–36.

Сердюк Л.З. Самодетермінація особистості як психологічна основа її самореалізації /Л.З. Сердюк, О.М. Шамич/ Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості. Випуск 13. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2017. С. 164-173.

Титаренко Т.М. Вчинок екзистенції // Основи психології: Підручник / За ред. О.В. Киричука, А.В. Роменця. 4-е вид., стереотип. К.: Либідь, 1999. С. 556–573.

Черевичний С.В. Психологічні особливості прийняття рішення командиром в умовах невизначеності: дис. д-ра філософії за спеціальністю 053 «Психологія». Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. К., 2022. 198 с.

Maddi S. Hardiness: The courage to grow from stress. The Journal of Positive Psychology. 2006. № 1(3). P. 160-168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Як цитувати

Якимчук , І. (2022). ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ВИДИ ОСОБИСТІСНОГО ВИБОРУ. Вісник Національного університету оборони України, 69(5), 151–157. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-151-157

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ