ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • С. Іллющенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна http://orcid.org/0000-0002-5963-8020

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-30-38

Ключові слова:

рефлексивна компетентність;, компонент рефлексивної компетентності;, метод;, діагностичний інструментарій;, офіцер.

Анотація

 Статтю присвячено дослідженню методів оцінювання розвиненості компонентів рефлексивної компетентності в офіцерів ЗС України у процесі військово-професійної діяльності. Обґрунтовано психодіагностичний інструментарій дослідження рівнів розвиненості психологічних компонентів рефлексивної компетентності, який відповідає вимогам надійності та валідності щодо об’єкта дослідження, визначено методичні засади розвитку компонентів рефлексивної компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Іллющенко , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт кафедри суспільних наук

Посилання

Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів : метод. посіб. / О. М. Кокун та ін. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2011. 281 с.

Кетлер-Митницька Т. Інтернальність як чинник готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2020. 431 с.

Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія. Київ : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2012. 200 с.

Маскалева Л. А Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексивності майбутніх психологів : дис. … канд. псих. наук. Київ, 2019. 218 с.

Носенко Е. Л., Петренко Т. М. Діагностика особистості засобами невербального спілкування. Київ : Вид-во «Освіта України», 2013. 191 с.

Остапенко І. В. Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. Київ, 2014. 223 с.

Педагогічна діагностика : методичні рекомендації. URL: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2008-09-08-07-21-48/2008-09- 15-11-15-38.

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації. Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2016. 150 с.

Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень : монографія. Київ : Кафедра, 2013. 381 с.

Психодіагностика особистості підлітка: навч. посіб. / за ред. О.Д. Кравченко, В.Ф. Моргуна. Полтава : АСМІ, 2008. 110 с.

Пушкар Т. М. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2016. 262 с.

Синякова К. М. Компетентнісні особливості забезпечення оптимальної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 15‒20.

Староста В. Педагогічні дослідження : метод. матер. Ужгород : Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2019. 32 с.

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 508 с.

Хайрулін О. М. Теорії гри як основа моделювання життєдіяльності суб’єкта в умовах невизначеності // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / за заг. ред. О. Г. Льовкіної, Р. А. Калениченка. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2017. 238 с., С. 218‒231.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Як цитувати

Іллющенко , С. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету оборони України, 69(5), 30–38. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-30-38

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ