ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ

Автор(и)

  • В. Клочков Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0003-4268-8758

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-58-66

Ключові слова:

особистість;, психологічна стійкість;, сутність і зміст;, система;, закономірність;, принципи.

Анотація

У статті аналізуються погляди науковців на сутність і зміст психологічної стійкості особистості. Визначається актуальність дослідження зазначеної проблеми в світлі світових глобалізаційних процесів, професійної діяльності людей. Показується складність поняття "психологічна стійкість особистості" та розгляд  його на основі різних обставин і дій із застосуванням системного підходу. Визначаються закономірності та принципи психологічних чинників стійкості особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Клочков , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

здобувач

Посилання

Антилогова Л.Н. Нравственное сознание личности и его структура. URL: http: hpsy.ru/public/x2480.htm.

Божович Л.И. Устойчивость личности, процесс и условия её формирования // Материалы XVIII Международного психологического конгресса. Симпозиум: Формирование личности в коллективе. М., 1966. С. 101–111.

Большой психологический словарь; под общ. ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. СПб.: Прайм-еврознак, 2006. 672 с.

Варваров В.В. Об оценке психологической устойчивости // Военный вестник. 1982. №1. С. 52–57.

Корчемный П.А., Елисеев А.П. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Курс лекций в 3-х частях. Новогорск: Академия гражданской защиты, 2000. 167 с.

Когут О.О. Психологія стресостійкості особистості: дис.… доктора психол. наук: 19.00.07. Переяслав: Університет Григорія Сковороди, 2021. 518 с.

Крамаренко Г.И., Рудой И.С. Нервно-психическая неустойчивость у военнослужащих срочной службы. Л.: ВМА, 1984. 26 с.

Крупник Е.П., Лебедева, Е.Н. Психологическая устойчивость личностных конструктов в период взрослости // Психологический журнал. 2000. Том 21. № 6. С. 12–23.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избр. психол. произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 2. 250 с.

Маннапова К.Р. Життєстійкість в системі поняття життєздатності // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2012. Вип. 44 (1). С.143–150.

Маришук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. СПб.: Издательский дом "Сентябрь", 2001. 325 с.

Приходько Ю.І. Основи інноваційної теорії трансформації систем / Науково-практичний журнал "Прблеми інноваційно-інвестиційного розвитку". 2021. № 24. С. 4–22.

Психология здоровья: учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. СПб. : Питер, 2006. 607 с:

Психология: словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1990. 494 с.

Тімченко О.В. Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція): автореф. дис. ...доктора психол. наук: 19.00.06. Харків: Національний ун-т внутрішніх справ МВС України, 2003. 35 с.

Філіппов С.Є. Психологічні умови вдосконалення правоохоронної діяльноситі офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис. ...канд. психол. наук.: 19.00.09. Хмельницький: НА ДПС України, 2004. 18 с.

Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности. М.: Педагогика, 1981. 208 с.

Maddi S. (2004). Hardiness: An operationalization of existential courage. / Journal of Humanistic Psychology. Apr. 44. Р. 279–298.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Як цитувати

Клочков , В. (2022). ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ. Вісник Національного університету оборони України, 69(5), 58–66. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-69-5-58-66

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ