РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬСЯ В КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-71-1-134-145

Ключові слова:

комунікативна компетентність, міжкультурна компетентність, крос-культурне середовище, конфлікт, емпатія, толерантність, сенситивність.

Анотація

У статті йде мова про актуальну в епоху глобалізації міжкультурну компетентність та шляхи її розвитку в підлітковому періоді становлення особистості. Підкреслено, що психологічну основу міжкультурної комунікативної компетентності становить певний рівень толерантності, довіри та сенситивності, прихильність до норм взаємодії з іншими людьми. Представлено результати дослідження особливостей комунікативного, інтерактивного та перцептивного аспектів міжкультурного спілкування школярів, що перебувають в інформаційному освітньому середовищі вітчизняних закладів загальної середньої освіти.

Виявлено високий і дуже високий рівні емпатійних здібностей школярів; їх уміння вирішувати конфлікти, злагоджуючи їх шляхом компромісу і переговорів; відсутність таких бар’єрів спілкування як негнучкість і неадекватність прояву емоцій; а також перевага у досліджуваних середнього рівня екстраверсії і нейротизму. Звертається увага на високий показник емпатії у ставленні до незнайомих і малознайомих людей, що можна вважати передумовою формування толерантності і міжкультурної компетентності школярів, що ростуть, навчаються і виховуються в крос-культурному освітньому середовищі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. Штих, Мукачівський державний університет

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології

К. Дудаш, Мукачівський державний університет

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія

Посилання

Ananieva, O. P. (2016) Multykulturalizm i tolerantnist yak sotsialnofilosofski kontseptsii sotsiokulturnoho prostoru [Multiculturalism and tolerance as socio-philosophical concepts of socio-cultural space]: dys. … d-ra. fil. nauk.: 09.00.03. Odesa. 228. (in Ukrainian)

Beron R., Kerr N., Myller N. (2003). Sotsyalnaia psykholohyia hruppy. Protsessy, reshenyia, deistvyia. [Social psychology of the group. Processes, decisions, actions.] SPb. : Pyter. 272 s. (in Russian)

Dzhonson, Devid V. (2003) Sotsialna psykholohiia: treninh mizhosobystisnoho spilkuvannia [Social psychology: interpersonal communication training] / Per. z anhl. V. Khomyka. K.: Vyd. dim «KM Akademiia». 288 s. (in Ukrainian)

Matsumoto, D. (2003). Psykholohyia y kultura. 12-e yzdanye. [Psychology and culture] [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupa: http:/ /krotov.info/lib_sec/13_m/maz/umoto_0.htm (in Russian)

Pochebut, L. H. (2022). Kross-kulturnaia y etnycheskaia psykholohyia : uchebnoe posobye dlia vuzov [Cross-cultural and ethnic psychology] / L. H. Pochebut. — 2-e yzd., yspr. y dop. M.: Yzdatelstvo Yurait. 279 s. URL: https://urait.ru/bcode/488943 (data obrashchenyia: 20.11.2022) (in Russian)

Rezunova O. S. (2021) Mizhkulturna kompetentnist yak neobkhidna skladova profesiinoi kompetentnosti suchasnoho fakhivtsia. [ Intercultural competence as a necessary component of the professional competence of a modern specialist]. Zhurnal naukovyi ohliad. № 1(73). URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/2218 (in Ukrainian)

Sadokhyn, A.P. (2007). Mezhkulturnaia kompetentnost: poniatye, struktura, puty formyrovanyia // Sotsyalnыe kommunykatsyy. Zhurnal sotsyolohyy y sotsyalnoi antropolohyy. Tom Kh. №1 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.twirpx.com/file/678095/(in Russian)

Samoilenko, N.(2013). Mizhkulturna kompetentnist maibutnikh fakhivtsiv humanitarnoho profiliu: monohrafiia. [Intercultural competence of future humanitarian specialists: monograph ].K.: Ribest. 411 c. (in Ukrainian)

Safonova, I. (2014). Sutnist i struktura mizhkulturnoi kompetentnosti v konteksti aksiolohichnoho pidkhodu [The essence and structure of intercultural competence in the context of the axiological approach] / Dukhovnist osobystosti. Vyp. 3. S. 129-143. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2014_3_19 (in Ukrainian)

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon, UK: Multilingual Matters. (in English)

Bennett M. J. (2003) Measuring Intercultural Sensitivity: The Intercultural Development Inventory. International Journal of Intercultural Relations. № 27. P. 421 – 443. (in English)

Knapp K., Knapp-Potthoff A. (1990). Interkulturelle Kommunikation. Zeitschrift fur Fremdsprachenforschung. [Intercultural communication. Journal of Foreign Language Research].

№1. 62-93. (in German)

Moosmüller, A. (1996). Interkulturelle Kompetenz und interkulturelle Kenntnisse. In: Roth, K.: Mit der Differenz leben. Europäische Etnologie und Interkulturelle Kommunikation. München Verlag. S. 217‒290. (in English)

Fantini, A. E. (1995). Language, culture, and world view: Exploring the nexus. International Journal of Intercultural Relations, 19. 143–153. (in English)

Fukuyama, Francis, (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Wealth; The Free Press, New York, NY. ISBN 0-02-910976-0; 457pp. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-09

Як цитувати

Штих, І., & Дудаш, К. (2023). РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬСЯ В КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Національного університету оборони України, 71(1), 134–145. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-71-1-134-145

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ