CAREER ORIENTATION OF A PERSONALITY: THEORETICAL ASPECTS

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-71-1-25-31

Ключові слова:

кар'єра, розвиток кар'єри, кар'єрна орієнтація, психологічні зміни, особистість/індивід

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу проблематики, що стосуються психологічних особливостей розвитку професійної кар’єри особистості. Викладено уявлення зарубіжних та вітчизняних учених дотичні до даного явища. Охарактеризовано особливості кар’єрного становлення особистості у двох напрямах – структурному та процесуальному.

Головною метою статті є теоретичне обґрунтування особливостей розвитку кар’єрної орієнтації особистості.

Аналіз наукових джерел. Розвиток кар’єрної орієнтації особистості у психологічній літературі розглядається в контексті проблеми розуміння внутрішнього потенціалу людини та її мотивації, процесуальних особливостей та результатів, зумовлених кар’єрно орієнтованим розвитком. У вітчизняній психології теорії кар’єрного розвитку особистості представлено в працях К. Абульханової-Славської, Є. Клімова, Є. Зеєра, С. Максименка, А. Маркової, Ж. Вірної й ін.

Виклад основного матеріалу. Кар’єрні орієнтації визначаються особистісною концепцією, талантами, спонуканнями, мотивами і цінностями. Визначено, що планування та розвиток кар'єри працівника є організацією його просування по щаблях посадового й кваліфікаційного росту, що допомагає йому розвинути і реалізувати професійні знання і навички в інтересах кар’єри. Кар’єрні орієнтації постають як більш конкретизована стратегія самореалізації молодої людини. Доведено, одним із важливих аспектів кар’єрного розвитку є свідоме планування кар’єри. Охарактеризовано розподіл кар’єри на професійну і внутрішньо організаційну. Професійна кар'єра характеризується тим, що конкретний співробітник у процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку. Внутрішньо організаційна кар'єра реалізується в трьох основних напрямках: вертикальний, горизонтальний, доцентровий. Кар’єра вивчається насамперед такими поняттями, як професійне самовизначення, професійна Я-концепція, професійна самореалізація, психологічний супровід кар’єри та кар’єрні процеси в контексті професійної роботи.

Висновки. З’ясовано, що проблема формування кар’єрного розвитку особистості в умовах сучасного ринку праці пов’язана насамперед з системним саморозвитком особистості, що здатна до реалізації кар’єри з високим потенціалом, яка компетентно реагує на будь-які ситуації. Акцентовано увагу на тому, що кар’єрний розвиток сучасної особистості засвідчив низку проблем щодо кар’єрної активності. Це, передусім: суб'єктивне усвідомлення власних суджень працівника про своє трудове майбутнє, очікувані шляхи самовираження і задоволення працею; переважання ідеалістичних уявлень про майбутню професію, професійну діяльність та кар’єру; невпевненість у подальшій трудовій діяльності; низький рівень кар’єрної активності тощо. Охарактеризовано три основні стадії кар’єри: ранню, середню і зрілу. Розглянуто концепцію «кар’єрних якорів». Доведено, що кар’єрний розвиток особистості в умовах сучасного ринку праці повинен враховувати суб’єктивне усвідомлення позиції особистості та її поведінки в сфері трудової діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Barchi, Мукачівський державний університет

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Посилання

Berezovska L. I., Tangel A. A. (2015). Psychological features of an individual's career [Psychological features of an individual's career] Bulletin of the National University of Defense of Ukraine: Collection of Scientific Works. Kyiv NUOU, No. 1(44). P. 21–27. (in Ukrainian).

Borysenko O. M. (2015). Career as a process of professional formation and development of an individual [Career as a process of professional formation and development of an individual] Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs. No. 2. P. 23–32. (in Ukrainian).

Kapitsa V.F., Orlova O.I., Shurupova K.V. (2013). Professional career of a successful specialist [Professional career of a successful specialist] Under general of science ed. Ph.D., prof. V. F. Kapitsy. Volume 1. Monograph. Kryvyi Rih Published. the center of the "KNU" State Educational Institution. 508 p. (in Ukrainian).

Korniienko, I., B.Barchi, Enriching the coping behaviour repertoire and motivation of the unemployed using metaphors. International Journal of Scientific and Technology Research, 2020, 9(4), pp. 1416–1422 (in English).

Korniienko, I., B.Barchi, Perception of unemployment reasons during coronavirus lockdown in Ukraine. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8(3), pp. 527–537 (in English).

Korniienko, I.O., Barchi, B.V. Youth’s Life Space Narrative Research. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2021, 9(2), pp. 172–181(in English).

Kucheryavy O. G. (2015). Career growth: personal dimension [Karyerne zrostannya: osobystisnyy vymir] monograph. Kyiv. Word. 224 p. (in Ukrainian).

Lozovetska V. T. (2015). Professional career of an individual in modern conditions [Professional career of a successful specialist] monograph. ed. Kyiv, 279 p. (in Ukrainian).

Maslow, A. (1970). Motivation andpersonality (2nd ed.). New York: Harper& Row (in English).

Schein, E.H. (1996). Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st Century. The Academy of Management Executive, 10(4), 80-89. (in English)/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-09

Як цитувати

Barchi В. (2023). CAREER ORIENTATION OF A PERSONALITY: THEORETICAL ASPECTS . Вісник Національного університету оборони України, 71(1), 25–31. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-71-1-25-31

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ