ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО САМОЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МЕДІАПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • І. Шерешкова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8358-9871

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-73-3-174-184

Ключові слова:

медіаперцептивна комунікація, психологічний самозахист, психодіагностика, військовослужбовці Збройних Сил України, показник, компонент.

Анотація

У статті на підставі аналізу відкритих джерел встановлено, що бурхливий розвиток медіаперцептивної комунікації та спроби її застосування у воєнно-політичній сфері, зумовлює можливість виникнення нових загроз інформаційно-психологічній безпеці людини. На підставі експертного опитування визначено компонентну структуру психологічного самозахисту як програми унеможливлення або суттєвого зменшення (редукції) актуального негативного інформаційно-психологічного впливу та обґрунтовано психодіагностичний інструментарій вивчення його особливостей.

Біографія автора

І. Шерешкова , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту

Посилання

Baryshpolets, O. T., Voznesenska, O. L., Holubieva, O. Ye., Myronenko, H. V., Naidonova, L. A., Obukhova, N. O., & Cherepovska, N. I. (2014). Mediapsykholohiia: na peretyni informatsiinoho ta osvitnoho prostoriv. (in Ukrainian)

Zasiekina, L. V., & Zasiekin, S. V. (2002). Vstup do psykholinhvistyky. (in Ukrainian).

Zirka, V. V. (2005). Movna paradyhma manipuliatyvnoi hry v reklami. (in Ukrainian).

Zolotar, O. O. (2018). Informatsiina bezpeka liudyny: teoriia i praktyka: monohrafiia. Kyiv : TOV «Vydavnychyi dim «ArtEk». 446 s. (in Ukrainian).

Informatsiino-psykholohichna protydiia v Natsionalnii hvardii Ukrainy (psykholohichnyi aspekt) (2016): monohrafiia. I. V. Vorobiova, Ya. V. Matsehora, I. I. Prykhodko ta in.; za zah. red. prof. I.I. Prykhodka; 2- he vyd. – Kh. : Natsionalna akad. NHU. 265 s. (in Ukrainian).

Kalmykova, L. O. (2012). Diialnisna psykholinhvistyka LS Vyhotskoho. Psykholinhvistyka, (9), 62-69. (in Ukrainian)..

Kalmykova, L. O., Kalmykov, H. V., Lapshyna, I. M., & Kharchenko, N. V. (2008). Psykholohiia movlennia i psykholinhvistyka: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. K.: Feniks, 245. (in Ukrainian)..

Kyrylenko, T.S. (2007). Psykholohiia: emotsiina sfera osobystosti: pidruchnyk. Kyiv : Lybid. 256 s. (in Ukrainian)..

Kyrpenko, T. M. (2015). Osoblyvosti mekhanizmiv psykholohichnoho samozakhystu pidlitkiv (Doctoral dissertation, Skhidnoukrainskyi nats. un-t imeni Volodymyra Dalia. Kyiv, 2015). (in Ukrainian)..

Kyrpenko, T. M. (2017). Mekhanizmy psykholohichnoho samozakhystu pidlitkiv: monohrafiia / T. Kyrpenko, Yu. Bokhonkova. Sievierodonetsk: vyd-vo SNU im. V. Dalia. 176 s. (in Ukrainian)..

Kompantseva, L. F. (2007). Internet-komunikatsiia: kohnityvno-prahmatychnyi ta linhvokulturolohichnyi aspekty. Luhansk: Znanye. (in Ukrainian)..

Kuleba, D. (2019). Viina za realnist. Yak peremahaty u sviti feikiv, pravd i spilnot. Kyiv: Knyholav. 383 s. (in Ukrainian).

Moskalova, A. S. (2019). Samorehuliatsiia yak chynnyk poperedzhennia profesiinykh kryz osobystosti: navch. prohrama spetskursu dlia slukhachiv kursiv pidvyshchennia kvalifikatsii (keriv. zahalnoosvitnikh navch. zakl. riznykh typiv navch.) i stud. osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «mahistr» z napriamkiv pidhotovky «Upravlinnia navchalnym zakladom» ta «Pedahohika vyshchoi shkoly» / A. S. Moskalova : NAPN Ukrainy, DVNZ «Un-t menedzhmentu osvity». K. 60 s. (in Ukrainian).

Oliinyk, T.R. (2021). Psykholohiia vplyvu feikovykh povidomlen na povedinkovu aktyvnist osobystosti viiskovosluzhbovtsia. Mahisterska robota. 89 s. (in Ukrainian).

Rudenko, N. V. (2022). Suhestiia yak zasib formuvannia hromadskoi dumky v suchasnykh anhlomovnykh internet-vydanniakh: informatsiino-komunikatsiini stratehii ta sposoby yikh realizatsii. Doctoral dissertation, Sumskyi derzhavnyi universytet). (in Ukrainian).

Starysh, A. H. (2004). Filosofiia informatsii. Simferopol: Tavriia. 376 s. (in Ukrainian).

Tytarenko, T. M., Kochubeinyk, O. M., & Cheremnykh, K. O. (2014). Psykholohichni praktyky konstruiuvannia zhyttia v umovakh postmodernoi sotsialnosti. (in Ukrainian).

Folia, Yu. P. (2010). Indyvidualno-psykholohichni proiavy naviiuvanosti yak vlastyvosti osobystosti : avtoref. dys. kand. psykhol. nauk : 19.00.01 / Yuliia Pavlivna Folia; nauk. ker. O. P. Sannikova; DZ «Pivdennoukr. nats. ped. un-t im. K. D. Ushynskoho». Odesa. (in Ukrainian).

Chepeleva, N., & Rudnytskaia, S. (2019). Dyskursyvni tekhnolohii osobystosti, shcho samoproektuietsia. Psycholinguistics, (25, Iss. 1), 363-383. (in Ukrainian).

Shyffman, Kh. (2003). Vidchuttia ta spryiniattia. P. 217 s. (in Ukrainian).

Yatsenko, T. S. (1996). Psykholohichni osnovy hrupovoi psykhokorektsii. Navch. posibnyk. K.: Lybid. 264 s. (in Ukrainian).

Plutchik, R., Kellermann, H. & Conte, H. R. (1979). A structural theory of ego defences and emotions. Isard С. E. (ed. ) Emotions in personality and psychopathology. N. Y.: Plenum. P. 229—257. (in English).

http://psydilab.univer.kharkov.ua/index.php/uk/rezultaty-raboty-2/128-razrabotka-modifikatsiya-i-adapt/test-kritichnogo-mislennya-l-starki/129-adaptirovannyj-test-kriticheskogo-myshleniya-l-starki (in Ukrainian).

https://studfile.net/preview/5263783/page:13/ (in Ukrainian).

https://gur.gov.ua/content/iq-tests.html (in Ukrainian).

http://psychology.univer.kharkov.ua/dist2020/materialy/Mayevska/Lr13.pdf (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Як цитувати

Шерешкова , І. (2023). ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО САМОЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МЕДІАПЕРЦЕПТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Вісник Національного університету оборони України, 73(3), 174–184. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-73-3-174-184

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ